Izvori spasenja

09 sijecanj 2016Pročitajte: Izaija 12

1 U onaj ćeš dan reći:
»Slavim te, Gospodine!
Jer iako si se na me i rasrdio,
gnjev se tvoj ipak stišao, i utješio si me.

2 Gle, Bog je moje spasenje!
Potpuno se uzdam i ne bojim se.
Jer mi je Gospodin pobjeda i pjesma,
Gospodin! On mi je donio spasenje.«

3 S veseljem ćete crpsti vodu iz izvorâ spasenja. 4 U onaj ćete dan reći:
»Pjevajte hvalu Gospodinu!
Zazivajte njegovo ime!
Navješćujte narodima njegova djela!
Javljajte da je uzvišeno njegovo ime.

5 Pjevajte hvalu Gospodinu,
jer je učinio velike stvari!
Neka se to objavi cijeloj zemlji!
6 Kričite i podvikujte, stanovnici Siona!
Jer je velik u vašoj sredini Izraelov Svetac!«

S veseljem ćete crpsti vodu iz izvorâ spasenja.

Izaija 12:3

KADA ljudi buše dovoljno duboko u zemlju, obično izvade uzorke zemlje, stijena, pronađu naftu ili vodu.

U 12. poglavlju Izaije vidimo da je Bog želio da Njegov narod, koji je živio u duhovnoj i stvarnoj pustinji, otkrije »Njegove izvore spasenja«. Prorok je Božje spasenje usporedio s izvorom iz kojega se može crpiti voda koja pruža najveće osvježenje. Nakon što je dugi niz godina Bogu okretao leđa, Judejski je narod bio osuđen na izgnanstvo. Bog je dopustio neprijateljima da osvoje njihovu zemlju, a njih rasele. Ipak, prorok Izaija rekao je da će se »ostatak« Njegova naroda vratiti kao znak da je Bog s njima (pročitajte Izaija 11:11,12).

Spomenuto 12. poglavlje je hvalospjev, veličanje Boga jer je održao obećanje, osobito obećanje spasenja. Izaija je ohrabrio narod da će se, ako zarone duboko u Božje »izvore spasenja«, napiti hladne vode Božje milosti, snage i radosti (r. r. 1-3). To će obnoviti i ojačati njihovo srce i potaknuti slavljenje i zahvalnost Bogu (r. r. 4-6).

Bog želi da svatko od nas, kroz priznanje i pokajanje, otkrije duboke, hladne vode radosti u vječnome izvoru Njegova spasenja.

– Marvin Williams

Odzvanja pjesma radosna kroz taj mračni, burni svijet

o Kristu, On je pobjednik, On je vječni Spasitelj.

Izvori Božjega spasenja nikada ne presuše.