Oponašanje

03 rujan 2016Pročitajte: Prva poslanica Solunjanima 1:1-10

1 Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjana u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir!
2 Zahvaljujemo Bogu svagda za sve vas spominjući se vas u svojim molitvama. 3 Sjećamo se bez prestanka vaše djelotvorne vjere, požrtvovne ljubavi i ustrajne nade u Gospodina našega Isusa Krista pred Bogom i Ocem našim. 4 Znamo, braćo ljubljena od Boga, za vašu izabranost, 5 jer naše evanđelje nije došlo k vama samo u riječi, nego i u sili i u Duhu Svetome, i u mnogoj punini, kao što znate kakvi smo bili među vama zbog vas. 6 Vi se ugledaste u nas i u Gospodina primivši riječ u velikoj nevolji s radošću Duha Svetoga, 7 tako da vi postadoste uzor svima vjernicima u Makedoniji i Ahaji. 8 Zaista, od vas je odjeknula riječ Gospodnja ne samo u Makedoniji i Ahaji nego se je po svakom mjestu razglasila vjera vaša u Boga, tako da nam ne treba ništa govoriti. 9 Oni naime objavljuju o nama kako smo k vama došli i kako ste se obratili k Bogu od idola, da služite Bogu živomu i istinitomu, 10 i čekate njegova Sina s nebesa kojega uskrisi od mrtvih, Isusa koji nas izbavlja od budućega gnjeva.

Vi se ugledaste u nas i u Gospodina.

1 Solunjanima 1:6

»DANAS ćemo se igrati igru koja se zove Oponašanje«, rekla je vjeroučiteljica djeci koja su sudjelovala na zajedničkom bogoštovlju u crkvi. »Ja ću reći nešto, a vi ćete to oponašati. Spremni? Kokoš!» Djeca su počela mahati rukama, kokodakati i kukurikati. Sljedeći je bio slon, a onda nogometaš i balerina. Zadnji je bio Isus. I dok su mnoga djeca oklijevala, jedan je šestogodišnji dječak ustao i sa širokim osmijehom na licu raširio ruke u znak dobrodošlice. Svi su zapljeskali.

Često zaboravljamo da je naše poslanje u svakodnevnim životnim situacijama biti poput Isusa. »Budite dakle nasljedovatelji Boga, kao ljubljena djeca, i živite u ljubavi, kao što je i Krist ljubio nas i predao sebe za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris!« (Efežanima 5:1,2)

Apostol Pavao pohvalio je Isusove sljedbenike u Solunu jer su pokazali vjeru i u teškim okolnostima. »Vi se ugledaste u nas i u Gospodina… tako da vi postadoste uzor svima vjernicima u Makedoniji i Ahaji« (1 Solunjanima 1:6,7).

Isus koji živi u nama je taj koji nas ohrabruje i pomaže nam da živimo kao što je On živio – da pronosimo radosnu vijest o Božjoj ljubavi ruku raširenih u znak dobrodošlice svima.

David McCasland

Isusove su ruke uvijek raširene u znak obrodošlice.