Samo tako nastavite

16 listopad 2016Pročitajte: Prva posl. Solunjanima 4:1-12

1 Uostalom, braćo, molimo vas i opominjemo u Gospodinu Isusu: kao što ste naučili od nas kako trebate ugađati Bogu, tako i živite, da sve više napredujete.
2 Jer znate kakve vam dadosmo zapovijedi u ime Gospodina Isusa. 3 Doista, volja je Božja da budete sveti, da se čuvate bludnosti, 4 da svaki od vas zna čuvati svoju posudu u svetosti i časti, 5 a ne da ugađate požudnoj strasti, kao pogani koji ne poznaju Boga. 6 Ne nanosite štetu i ne zakidajte u poslu svojega brata, jer je Gospodin osvetnik za sve to, kao što vam prije kazasmo i posvjedočismo. 7 Zaista, Bog nas ne pozva na nečistoću, nego na svetost. 8 Koji dakle to odbacuje, ne odbacuje čovjeka, nego Boga koji vam je dao svojega Duha Svetoga. 9 A za bratsku ljubav ne trebamo vam pisati jer ste sami od Boga poučeni da se ljubite među sobom. 10 Zaista, to i činite prema svoj braći u cijeloj Makedoniji. A molimo vas, braćo, da još više u tom napredujete 11 te da nastojite provoditi miran život i gledati svoj posao. Radite svojim rukama, kao što vam zapovjedismo, 12 da biste se pristojno vladali prema onima što su vani i da nikoga ne opterećujete.

Uostalom, braćo, molimo vas… da sve više napredujete.

1 Solunjanima 4:1

MOJ sin voli čitati. Ako pročita više knjiga nego što je u školi obvezno, dobije pohvalnicu. To ga ohrabruje i potiče da ustraje u tome.

Kad je Pavao pisao vjernicima u Solunu, nije ih poticao nagradom nego riječima ohrabrenja. Rekao im je: »Uostalom, braćo, molimo vas i opominjemo u Gospodinu Isusu: kao što ste naučili od nas kako trebate ugađati Bogu, tako i živite, da sve više napredujete« (r. 1). Ti su kršćani ugađali Bogu svojim životom i Pavao ih je ohrabrivao da nastave živjeti za Njega.

Možda se vi i ja danas silno trudimo upoznati, voljeti i ugoditi svome Ocu. Prihvatimo Pavlove riječi kao poticaj da ustrajemo u vjeri.

No, krenimo korak dalje. Koga bismo danas mogli ohrabriti tim Pavlovim riječima? Vidimo li nekoga tko nastoji slijediti Gospodina i želi Mu ugoditi? Pošaljite mu poruku ili ga nazovite telefonom. Ohrabrite ga na putu vjere. Ono što kažete može biti upravo ono što mu je potrebno da nastavi slijediti Isusa i služiti Mu.

Keila Ochoa

Bože moj, posveti me, jer ja želim nadasve

od svih grijeha slobodan, Tebi služit svaki dan.

Već danas možete ohrabriti nekoga da nastavi živjeti za Boga.