Zahvalnost

01 sijecanj 2017Pročitajte: Psalam 23

1 Gospod je moj pastir,
ništa mi ne nedostaje.
2 Na zelenim poljanama pusti me da sjedim
i počinem kraj mirnih voda.
3 On mi krijepi dušu.
Zbog svoga imena vodi me pravim stazama.
4 Ako bih morao i putovati tamnom gudurom,
ne bojim se zla jer ti si sa mnom.
Tvoj štap i tvoja palica me tješe.
5 Spremaš preda mnom stol
naočigled mojim neprijateljima.
Glavu mi mažeš uljem;
moja se čaša prelijeva.

6 Samo će me sreća i milost pratiti
kroz sve dane života moga
i stanovat ću u kući Gospodnjoj
dok živim.

Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga.

Psalam 23:6

U želji da duhovno napreduje i postane zahvalnija, Sue je na policu stavila ‘staklenku zahvalnosti’. Odlučila je da će svake večeri na komadiću papira napisati jednu star za koju zahvaljuje Bogu i baciti ga u staklenku. Bilo je dana kada je ubacila mnogo papirića, a nekada je jedva ubacila jedan. Na kraju godine ispraznila je staklenku, pročitala što je napisala i ponovo za sve darove zahvalila Bogu: za jednostavne stvari poput predivnog zalaska sunca ili večer ugodnu za šetnju parkom, za pomoć u rješavanju teške situacije ili odgovor na molitvu.

Sueino me je iskustvo podsjetilo na Davidove riječi zapisane u 23. psalmu. Bog mu je dao odmor na zelenim poljanama i tihanim vrutcima (r. r. 2,3). Vodio ga je, štitio i tješio (r. r. 3,4). David završava psalam riječima: »Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga« (r. 6, K. S.).

Ove ću godine i ja imati takvu staklenku. A možda i vi to poželite. Mislim da ćemo vidjeti da imamo mnogo razloga zahvaliti Bogu – uključujući prijatelje i obitelj koje nam je darovao i što se brine za naše tjelesne, duhovne i duševne potrebe. Vidjet ćemo da nas Božja dobrota i ljubav prate sve dane našega života.

Anne Cetas

Kada razmišljate o svemu što je dobro, zahvalite Bogu.