Blistava svjetla

Pročitajte: Poslanica Filipljanima 2:12-18

12 Tako, ljubljeni moji! Kao što svagda slušaste, ne samo dok sam kod vas nego mnogo više sada kad nisam kod vas, radite na svome spasenju sa strahom i trepetom! 13 Doista, Bog čini u vama da hoćete i vršite ono što je njemu ugodno. 14 Sve činite bez mrmljanja i oklijevanja, 15 da budete besprijekorni i čisti, bezazlena djeca Božja usred nevaljala i pokvarena naraštaja. Među njima trebate svijetliti kao zvijezde u svijetu, 16 držeći riječ života na moju hvalu za Kristov dan – da nisam uzalud trčao, niti se uzalud trudio. 17 Međutim, ako budem i žrtvovan u služenju vašoj vjeri, radujem se i veselim se sa svima vama. 18 Tako se i vi radujte i veselite sa mnom!

Vi ste svjetlost svijetu.

Matej 5:14

U ljeto 2015. godine neki članovi naše crkve bili su u Mathareu, jednoj od najsiromašnijih četvrti Nairobija, Kenija. Ostali su zatečeni i posramljeni. Vidjeli su školu sa zemljanim podom, hrđavim metalnim zidovima i drvenim klupama. Ali usred toga krajnjeg siromaštva isticala se jedna osoba.

Ime joj je bilo Brilliant, i savršeno joj je odgovaralo. Bila je učiteljica u osnovnoj školi i zračila je radošću i odlučnošću koja je odgovarala njezinom pozivu. U šarenoj odjeći, njezina vanjština i radost kojom je podučavala i ohrabrivala djecu, bili su nevjerojatni.

Sjajno svjetlo kojim je Brilliant obasjavala svoju okolinu podsjeća na upute apostola Pavla kršćanima u Filipima. Napisao im je da budu »besprijekorni i čisti, bezazlena djeca Božja usred nevaljala i pokvarena naraštaja« i da svijetle »kao zvijezde u svijetu« (Filipljanima 2:15).

Naša se zadaća nije promijenila. Svugdje je potrebno svjetlo! Ohrabrujuće je znati da po Onome »koji čini u vama da hoćete i vršite ono što je Njemu ugodno« (r. 13) oni koji su se za spasenje pouzdali u Isusa mogu tako blistati kao što Isus opisuje one koji Ga slijede. On i nama poručuje: »Vi ste svjetlost svijetu… Tako neka svijetli vaša svetost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave vašega Oca na nebesima« (Matej 5:14,16).

– Arthur Jackson

Rasvijetlite svoj svijet odražavajući Isusovo svjetlo.