Ljubav neće prestati

Pročitajte: Evanđelje po Luki 15:1-7

1 Svi carinici i grješnici približavali su se k njemu da ga slušaju. 2 Na to su farizeji i pismoznanci mrmljali i govorili: »Ovaj prima grješnike i jede s njima.«
3 Tada im kaza ovu prispodobu: 4 »Ako jedan od vas ima sto ovaca i jednu od njih izgubi, ne ostavi li devedeset i devet u pustinji i ne ide li za izgubljenom, dok je ne nađe? 5 Kad je nađe, uzme je pun radosti na svoja ramena. 6 I kad dođe kući, sazove svoje prijatelje i susjede i govori im: Radujte se sa mnom! Nađoh svoju ovcu koja je bila izgubljena. 7 Kažem vam: Isto će tako biti na nebu veća radost zbog jednoga jedinoga grješnika koji se obrati, negoli zbog devedeset i devet pravednika koji ne trebaju obraćenja.

Radujte se sa mnom! Nađoh svoju ovcu koja je bila izgubljena.

Luka 15:6

NAKON što sam navršila devetnaest godina i nekoliko godina prije nego što sam imala mobitel, odselila sam se u mjesto više od tisuću kilometara daleko od svoje mame. Jednoga sam jutra vrlo rano morala obaviti neke poslove i zaboravila sam na naš uobičajeni telefonski razgovor. Kasnije te noći dvojica su policajaca došla na moja vrata. Mama se zabrinula. Nakon što me je uporno zvala i čula signal da je zauzeto, nazvala je policijsku postaju i ustrajala na tome da provjere kako sam. Jedan od policajaca me je pogledao i rekao: »Blagoslov je znati da vas ljubav neće prestati tražiti.«

Kad sam podigla slušalicu da nazovem mamu, shvatila sam da ju nisam dobro spustila. Nakon što sam joj se ispričala, rekla je da mora svima kojima je rekla da sam nestala, javiti da sam dobro. Iako mi je bilo drago da me toliko voli, činilo mi se da je malo pretjerala.

U Bibliji nalazimo lijepu sliku Boga, Ljubavi, koji ustrajno traži svoju zalutalu djecu. Poput dobrog pastira, Bog se brine, traži svaku izgubljenu ovcu i potvrđuje neprocjenjivu vrijednost svakoga svog djeteta (r. r. 1-7).

Ljubav nas nikada neće prestati tražiti. Slijedit će nas sve dok se ne vratimo k Njemu. Molimo se da i drugi saznaju da ih Ljubav – Bog – nikada neće prestati tražiti.

– Xochitl Dixon

Bog nas uporno traži i dočekuje raširenih ruku.