Od svoga siromaštva

Pročitajte: Evanđelje po Marku 12:38-44

38 Dalje im reče u svojoj pouci: »Čuvajte se pismoznanaca! Oni rado idu u dugačkim haljinama, hoće da ih ljudi pozdravljaju na javnim mjestima 39 i da zauzimaju u sinagogama prva mjesta i na gozbama pročelja. 40 Oni izjedaju udovičke kuće i prave se da izgovaraju duge molitve. Njih čeka stroži sud.«
41 Isus je sjedio nasuprot blagajni za prinose i gledao kako narod ubacuje novac u blagajnu. Mnogi su bogataši ubacivali mnogo. 42 Jedna siromašna udovica dođe i ubaci dvije lepte, što čini kvadrant. 43 Tada dozva svoje učenike i reče im: »Zaista kažem vam: Ova siromašna udovica stavila je više u blagajnu nego svi drugi. 44 Jer svi drugi ubaciše od svoga viška, a ona stavi od svoga siromaštva sve što je imala za hranu.«

Jer svi drugi ubaciše od svoga viška, a ona stavi od svoga siromaštva sve što je imala za hranu.

Marko 12:44

WARREN Buffett i Bill i Melinda Gates ušli su u povijest kada su pokrenuli Giving Pledge (Zavjet davanja), obećanje da će donirati polovinu novca koji zarade. Od 2018. to je značilo odreći se 74 milijarde funta. Taj je zavjet izazvao znatiželju i potaknuo psihologa Paula Piffa da istraži obrasce davanja. Rezultati istraživanja pokazali su da su siromašni bili skloni dati 44 % posto više od onoga što imaju nego bogati. Oni koji su iskusili siromaštvo često su velikodušniji.

Isus je to znao. Dok je bio u Hramu, gledao je kako mnoštvo baca darove u blagajnu (r. 41). Bogataši su bacali mnogo, a siromašna udovica izvadila je posljednja dva bakrena novčića (približno 1 kunu) i stavila u blagajnu. Zamišljam Isusa kako stoji razdragan i zapanjen. Odmah je okupio svoje učenike. »Ova siromašna udovica stavila je više u blagajnu nego svi drugi« (r. 43) uzviknuo je. Učenici su zbunjeno gledali. Zato im je objasnio: oni koji su donosili velike darove »ubaciše od svoga viška, a ona od svoje neimaštine: ubacila je sve što je imala, sve svoje uzdržavanje« (r. 44, K. S.).

Možda imamo malo, ali Isus nas poziva da dajemo od svoga siromaštva. Iako se to drugima čini beznačajnim, mi dajemo ono što imamo, a Bog uživa u našim velikodušnim darovima.

– Winn Collier

Bože, primi nas u našem siromaštvu.