Snažno srce

Pročitajte: Psalam 73:21-28

21 Kad je gorčina izjedala moje srce
i bol probadala moje bubrege,
22 bio sam bezumnik i ne shvaćah,
kao živinče bez razbora bijah pred tobom.

23 A ipak ostadoh stalno kod tebe,
prihvatio si me za desnu ruku.
24 Vodiš me po svome naumu
i potom ćeš me prihvatiti u slavu.
25 A što imam u nebu osim tebe?
Kad sam s tobom, ništa me više ne veseli na zemlji!
26 I kad malakše tijelo i srce moje,
utvrda i baština moga srca je Bog dovijeka.
27 Jer gle, koji se udaljuju od tebe, idu u propast;
tko ti je god nevjeran, ti istrebljuješ.
28 A meni je dobro biti u Božjoj blizini;
uzdanje svoje u Gospodina sam stavio,
Gospoda moga, da pripovijedam sva tvoja djela.

I kad malakše tijelo i srce moje, utvrda i baština moga srca je Bog dovijeka.

Psalam 73:26

U svojoj knjizi Predivo i čudesno stvoren, koju je napisao u suradnji s Philipom Yanceyem, dr. Paul Brand zapazio je da »srce kolibrića teži nekoliko grama i kuca između 500 i 1200 puta u minuti; srce plavog kita teži pola tone, kuca samo deset puta u minuti i čuje se na udaljenosti od tri kilometra. Nasuprot tome, čovječje srce čini se dosadno funkcionalnim, ali odrađuje svoj posao, kuca 100.000 puta dnevno (65-70 puta u minuti), bez odmora, kako bi većina nas poživjela sedamdeset ili više godina.«

To zapanjujuće srce nam tako postojano daje snagu potrebnu za život da je postalo metaforom za naše sveukupno unutarnje blagostanje. Ipak, i naše doslovno i metaforičko srce može zakazati. Što možemo učiniti?

Psalmist Asaf, izraelski vođa štovanja, priznaje u 73. psalmu da istinska snaga dolazi od negdje – Nekoga – drugog. Napisao je: »Malaksalo mi tijelo i srce: okrilje srca moga, i baštino moja, o Bože, dovijeka!« (r. 26, K. S.) Asaf je bio u pravu. Živi Bog naša je krajnja i vječna snaga. Kao Stvoritelju neba i zemlje, njegovoj savršenoj moći nema granice.

U nevoljama i izazovima otkrijmo što je to Asaf naučio u vlastitim borbama: Bog je istinska snaga našeg srca. U toj se snazi ​​možemo odmarati svakoga dana.

– Bill Crowder

Nebeski Oče, hvala što si ti jak kada smo mi slabi.