Poznavati njegov glas

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 10:1-10
1 Zaista, zaista kažem vam: Tko ne ulazi na vrata u ovčinjak, nego prelazi na drugom mjestu, on je tat i razbojnik. 2 A tko ulazi na vrata, pastir je ovcama. 3 Njemu vratar otvara, i ovce slušaju njegov glas. On zove svoje ovce po imenu i izvodi ih. 4 I kad izvede sve svoje ovce, ide pred njima, i ovce idu za njim jer poznaju njegov glas. 5 A za tuđinom ne idu, nego bježe od njega, jer ne poznaju tuđega glasa.« 6 Tu im usporedbu kaza Isus. Ali oni ne razumješe što im htjede time kazati.
7 Tada im Isus opet reče: »Zaista, zaista kažem vam: Ja sam vrata k ovcama. 8 Svi koji dođoše prije mene, tati su i razbojnici, i ovce ih nisu slušale. 9 Ja sam vrata. Tko uđe kroza me, spasit će se. On će ulaziti i izlaziti i pašu nalaziti. 10 Tat ne dolazi nego da krade, ubija i upropaštava. Ja dođoh da imaju život, i to obilnije da ga imaju.

Ja sam dobri pastir, i poznajem svoje ovce, i one mene poznaju.

Ivan 10:14

JEDNE godine članovi Kenove crkve odlučili su dovesti životinje kako bi što bolje uprizorili spomenuti odjeljak iz Evanđelja po Ivanu. Kad je Ken ponudio pomoć, zadužili su ga da svakoga dana u određenom trenutku on uvede ovcu u crkvenu dvoranu. Doslovno je ovcu morao vuči užetom da bi ušla u crkvu.

No, kako je tjedan odmicao, sve manje ga je nevoljko slijedila. Do kraja tjedna Ken više nije morao ni držati uže; samo bi ju pozvao i ona ga je slijedila. Znala je da mu može vjerovati.

U Novome zavjetu Isus sebe uspoređuje s pastirom i kaže da će ga njegov narod, ovce, slijediti jer poznaju njegov glas (r. 4). Ali te će iste ovce bježati od stranca ili lopova (r. 5). Poput ovaca, mi (Božja djeca) poznajemo glas svoga Pastira kroz naš odnos s njim. I zahvaljujući tome vidimo njegov karakter i učimo vjerovati mu.

Što više upoznajemo i volimo Boga, prepoznavat ćemo njegov glas i moći ćemo pobjeći od lopova koji dolazi da »krade, ubija i upropaštava« (r. 10) – od svih koji nas pokušaju prevariti i udaljiti od njega. Za razliku od tih lažnih učitelja, možemo vjerovati glasu našeg Pastira koji će nas odvesti na sigurno.

– Julie Schwab

Nebeski Oče, pomogli nam slijediti tvoj glas.