»Biti od pomoći«

Pročitajte: Prva Petrova poslanica 4:7-11
7 Svemu dolazi kraj. Stoga budite mudri i budni za molitvu. 8 Prije svega, trajno ljubite jedni duge, jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha. 9 Budite gostoljubivi jedni prema drugima, bez mrmljanja. 10 Služite jedni drugima prema daru koji ste primili, kao dobri upravitelji mnogovrsne Božje milosti. 11 Tko govori, neka nastupa kao da prenosi riječi Božje; tko poslužuje, neka postupa kao sa snagom koju daje Bog, da se u svemu proslavlja Bog po Isusu Kristu kojemu pripada slava i snaga u vijeke vjekova. Amen.

Pridonosite za potrebe svetih; gostoljubivost revno njegujte!

Rimljanima 12:13

NEKI je slušatelj nazvao kršćansku radio postaju i rekao da se njegova supruga vraća kući iz bolnice nakon operacije. Zatim je dodao nešto što me je duboko dirnulo: »Cijelo ovo vrijeme naša je crkvena obitelj bila od velike pomoći brinući se o nama.« Ta me je jednostavna izjava podsjetila na vrijednost i nužnost kršćanskoga gostoprimstva i pomaganja. Shvatio sam da su ljubav i međusobna podrška jedan od najdjelotvornijih načina pokazivanja snage Evanđelja koja mijenja živote.

Prva Petrova poslanica je pismo apostola Petra upućeno svim crkvama prvoga stoljeća na području današnje Turske. U njemu potiče vjernike da čine ono o čemu im je njegov prijatelj Pavao pisao u Poslanici Rimljanima: »… gostoljubivost revno njegujte!« Zatim je nastavio: »A prije svega imajte neprestanu ljubav među sobom… Budite gostoljubivi… Poslužujte jedni druge« (1 Petrova 4:8-10). To su jasne upute svim kršćanima kako se odnositi jedni prema drugima.

Svi poznajemo ljude poput supruge spomenutog slušatelja – one kojima je potreban netko tko će biti uz njih, brinuti se o njima i pokazati kristoliku ljubav. U Božjoj snazi, budimo među onima za koje se kaže da su »od pomoći«.

– Dave Branon

Ljubljeni Bože, pomogni nam potražiti ljude koji trebaju ohrabrujuću riječ, pomoć ili gostoprimstvo.