Tko treba vašu potporu?

Pročitajte: Jeremija 26:12-15,20-24

12 A Jeremija izjavi pred svim knezovima i cijelim narodom: »Gospodin me poslao da protiv ove kuće i protiv ovoga grada objavim sve riječi što ste ih čuli. 13 Zato popravite svoje putove i svoja djela, i poslušajte glas Gospodina, svojega Boga! Tada će se sažaliti Gospodin zbog nesreće kojom vam je zaprijetio. 14 A ja sam u vašim rukama. Činite od mene što mislite da je dobro i pravo! 15 Samo znajte: Ako me ubijete, nedužnu krv svaljujete na sebe i na ovaj grad, i na njegove stanovnike, jer me doista poslao Gospodin k vama da vam objavim sve one riječi.«
20 Tada je stupio još jedan drugi prorok u Gospodnje ime: Urija, sin Šemajin iz Kirjat Jearima. On je prorokovao protiv ovoga grada i protiv ove zemlje isto onako kao Jeremija. 21 Kad su kralj Jojakim, svi njegove vojskovođe i svi knezovi čuli za njegove govore, tražio ga je kralj da ga ubije. I kad je Urija čuo za to, poboja se i pobježe, i dođe u Egipat. 22 A kralj Jojakim posla ljude u Egipat: Elnatana, Akborova sina, i neke druge s njim. 23 Oni izvedoše Uriju iz Egipta i dovedoše ga kralju Jojakimu. Ovaj ga dade ubiti mačem i njegovo mrtvo tijelo baciti na groblje običnoga naroda.
24 A Jeremiju je štitio Ahikam, Šafanov sin, da ga ne predaju u ruke narodu, da ga ne pogube.

A Jeremiju je štitio Ahikam, Šafanov sin, da ga ne predaju u ruke narodu, da ga ne pogube.

Jeremija 26:24

CLIFFORD Williams osuđen je na smrt za ubojstvo koje nije počinio. Čekajući izvršenje presude, uzalud je podnosio molbe da preispitaju dokaze protiv njega. No svaka je odbijena. I tako pune četrdeset i dvije godine. Tada je odvjetnica Shelley Thibodeau saznala za njegov slučaj. Otkrila je da ne samo da nema dokaza za tako tešku presudu nego i da je drugi muškarac priznao zločin. U sedamdeset i šestoj godini Williams je proglašen nevinim i pušten na slobodu.

Proroci Jeremija i Urija također su bili u velikoj nevolji. Rekli su da je Bog obećao suditi svom narodu, Judi, ako se ne pokaju (r. 12,13,20). To je toliko razljutilo narod, svećenike i knezove da su ih nakanili ubiti. Uspjeli su ubiti Uriju koji je pobjegao u Egipat, ali su ga kraljevi ljudi tamo uhitili, vratili u Judu i doveli pred kralja Jojakima koji »ga dade ubiti mačem« (r. 23). Zašto nisu ubili Jeremiju? Jedan od razloga je ovaj: »Ali Ahikam, sin Šafanov, zaštiti Jeremiju, te ga ne predaše u ruke naroda da ga pogube« (r. 24, K. S).

Možda ne poznajemo nikoga tko je suočen sa smrću, ali vjerojatno poznajemo nekoga kome bi dobro došla naša potpora. Netko čija su prava pogažena? Čiji su talenti odbačeni? Čiji se glas ne čuje? Možda je opasno zauzeti se za nekoga poput Shelley ili Ahikama, ali je ispravno.

– Mike Wittmer

Za koga se možete zauzeti danas uz Božje vodstvo?