Voljeti svog neprijatelja

Pročitajte: Djela apostolska 1:1-8

1 U svom prvom djelu, o Teofile, izvijestio sam o svemu što je Isus činio i učio, 2 do dana kad je apostolima, izabranima Duhom Svetim, dao nalog i onda bio uzet. 3 Nakon svoje muke dao im je mnoge dokaze za to da je živ. Četrdeset im se dana ukazivao i govorio im o Božjem kraljevstvu.
4 Kad je bio s njima zajedno, zapovjedi im da ne idu iz Jeruzalema, nego da čekaju Očevo obećanje, »koje«, reče, »čuste od mene. 5 Ivan je krstio vodom, a vi ćete za malo dana biti kršteni Duhom Svetim.«
6 Bili su dakle s njim zajedno. Tada ga upitaše: »Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme podignuti Izraelu kraljevstvo?« 7 On im odgovori: »Nije vaše znati vremena ili časove što ih je Otac zadržao u svojoj vlasti. 8 Nego ćete primiti silu Duha Svetoga kad siđe na vas, i bit ćete mi onda svjedoci u Jeruzalemu i po svoj Judeji i Samariji, i sve do kraja zemlje.«

… i bit ćete mi onda svjedoci u Jeruzalemu i po svoj Judeji i Samariji, i sve do kraja zemlje.

Djela ap. 1:8

UŠULJAO sam se u sobu prije nego što me vidjela. Sram me je bilo što se skrivam, ali nisam htio imati posla s njom tada – ili ikada. Želio sam joj reći svoje i staviti ju na mjesto. Iako me živciralo njezino ponašanje, vjerojatno sam još više ja živcirao nju!

Židovi i Samarijanci gajili su istu netrpeljivost. Budući da su bili narod mješovitog podrijetla i drugdje su štovali Boga, Samarijanci su – u očima Židova – onečistili židovsku krvnu lozu i vjeru, klanjajući se Bogu na gori Gerizim, a ne u Jeruzalemu (Ivan 4:20). Ustvari, Židovi su ih toliko prezirali da su radije išli duljim putem nego da idu preko njihove zemlje.

Isus je pokazao bolji način. Donio je spas za sve ljude, uključujući Samarijance. Otišao je tako daleko da se uputio u srce Samarije kako bi donio živu vodu grešnoj ženi i njezinu gradu (r. 4-42). Posljednje riječi koje je rekao svojim učenicima bile su da slijede njegov primjer. Radosnu vijest moraju naviještati od Jeruzalema i Judeje pa po Samariji »sve do kraja zemlje« (r. 8). Samarija je bila više od sljedeće zemlje u nizu. Bio je to najbolniji dio misije. Učenici su morali prevladati duboko ukorijenjenu netrpeljivost i voljeti narod koji im nije bio drag.

– Mike Wittmer

Je li nam Isus važniji od naših zamjerki? Samo je jedan način da budete sigurni. Volite svog Samarijanca.