Vrijeme za obnovu

Pročitajte: Poslanica Efežanima 4:20-32

20 Ali vi tako ne upoznaste Krista, 21 ako ste o njemu doista čuli te o njemu bili poučeni, kao što je istina u Isusu. 22 S obzirom na prijašnji način života, odložite staroga čovjeka koji se raspada u prevarljivim požudama 23 i obnovite se duhom svojega uma. 24 Obucite novoga čovjeka koji je stvoren po Bogu, u pravdi i svetosti istine.
25 Zato odbacite laž i govorite istinu svaki sa svojim bližnjim, jer smo udovi jedan drugome! 26 Ljutite se, ali ne griješite. Sunce neka ne zađe nad vašom srdžbom! 27 Niti dajte mjesta đavlu! 28 Tko je krao, više neka ne krade, nego neka se radije trudi radeći svojim rukama da ima što davati potrebnome! 29 Nikakva pogubna riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, na izgradnju, prema potrebi, da pospješuje milost onima koji slušaju! 30 Nemojte žalostiti Duha Svetoga Božjega kojim ste opečaćeni za Dan otkupljenja. 31 Svaka gorčina, i gnjev i ljutina, i vika i vrijeđanje neka nestanu među vama sa svakom vrstom pakosti! 32 Budite jedni prema drugima plemeniti, milosrdni, praštajući jedni drugima kao što je i Bog u Kristu oprostio vama!

I obnovite se duhom svojega uma.

Efežanima 4:23

BILO je vrijeme da unutrašnjosti kuće damo svjež, novi izgled. No, baš kad sam počeo pripremati sobu za bojenje, mnoge su prodavaonice najavile da će se privremeno zatvoriti zbog pandemije COVID-19. Čim sam to čuo, odjurio sam do svoje bližnje trgovine i kupio nužni materijal prije nego što se zatvori. Jednostavno, ne možete raditi bez odgovarajućeg pribora.

Pavao je imao na umu preuređivanje kada je napisao 4. poglavlje Poslanice Efežanima. Ali promjene o kojima je govorio daleko su nadilazile površne preinake. Iako nas pouzdanje u Isusa kao našeg Spasitelja čini novim stvorenjem, Duh još uvijek ima puno posla. Treba mu vremena da u nama postigne pravednost i svetost (r. 24).

Prisutnost Duha mijenja nas iznutra. Ta nam promjena pomaže da odražavamo Isusa u svojim riječima i postupcima. Pomaže nam da umjesto laži govorimo »istinu« (r. 25). On nas vodi da ne griješimo, iako smo ljutiti (r. 26). Upućuje nas da govorimo riječi koje su »na izgradnju« (r. 29). Ta su djela dio unutarnje obnove, uz pomoć Duha, koja se očituje u stvarima poput plemenitosti, milosrđa i opraštanja (r. 32). Duh djeluje u nama kako bi nam pomogao oponašati samog Isusa i biti nasljedovatelji našega nebeskog Oca (r. 24; 5:1).

– Dave Branon

Dragi Bože, hvala ti što smo nova stvorenja u Kristu.