Prazne ruke

Pročitajte: Evanđelje po Luki 15:17-24

17 Tada dođe k sebi i reče: Koliko najamnika u mojega oca ima kruha u izobilju, a ja ovdje umirem od gladi! 18 Ustat ću, poći ću k svome ocu i kazat ću mu: Oče, sagriješih nebu i tebi! 19 Nisam više dostojan zvati se tvojim sinom; primi me kao jednoga od svojih najamnika! 20 Ustade dakle i ode k svom ocu. Već izdaleka ugleda ga njegov otac, i sažali se. Potrča mu ususret, pade mu oko vrata i poljubi ga. 21 A sin mu reče: Oče, sagriješih
nebu i tebi; nisam više dostojan zvati se tvojim sinom. 22 A otac zapovjedi svojim slugama: Donesite brzo najbolju haljinu i obucite mu je! Podajte mu prsten na ruku i obuću na noge! 23 Onda dovedite ugojeno tele i zakoljite ga! Održat ćemo radosnu gozbu i proveselit ćemo se. 24 Jer je ovaj moj sin bio mrtav i opet živi; bio je izgubljen i nađe se.
I stadoše držati radosnu gozbu.

Već izdaleka ugleda ga njegov otac, i sažali se.

Luka 15:20

ROBERTU je bilo neugodno kad se pojavio na sastanku uz doručak i shvatio da je zaboravio novčanik. To mu je smetalo do te mjere da je razmišljao bi li uopće trebao jesti ili jednostavno samo nešto popiti. Prijatelj ga je uvjerio da se opusti i napokon su obojica uživali u hrani. Njegov je prijatelj rado platio račun.

Možda se možete poistovjetiti s ovom ili nekom drugom situacijom koja vas stavlja u položaj primatelja. Želja da platimo za svoj račun je normalna, ali postoje okolnosti kada jednostavno moramo ponizno primiti ono što se milostivo daje.

Neka vrsta vraćanja duga možda je bila baš ono što je mlađi sin imao na umu dok je razmišljao što će reći ocu, o čemu čitamo u Evanđelju po Luki 15:17-24. »Nisam više dostojan zvati se tvojim sinom; primi me kao jednoga od svojih najamnika!« (r. 19) Kao najamnika? Njegov otac nikad ne bi na to pristao! On je bio njegov ljubljeni sin koji se nakon dugog vremena vratio kući. I što otac čini? »Potrča mu ususret, pade mu oko vrata i poljubi ga« (r. 20). Kakva sjajna evanđeoska slika! Podsjeća nas da Isusova smrt zapravo otkriva Oca punog ljubavi koji dočekuje djecu raširenih ruku. Jedan je pjesnik to izrazio ovako: »Ništa u svojoj ruci ne donosim, samo uz tvoj križ prianjam.«

– Arthur Jackson

Oče nebeski, pomogni nam prihvatiti oproštenje koje si nam omogućio kroz svoga Sina, Isusa.