Živa knjiga

Pročitajte: Psalam 1

1 Blago čovjeku koji se ne ravna prema savjetu bezbožnika,
ne zaustavlja se na putu grješnika,
ne sjeda u zbor opakih,
2 on uživa u Zakonu Gospodnjem,
o Zakonu njegovu razmišlja dan i noć.
3 On je kao drvo posađeno uz vode potoka,
što rađa plod u pravo doba,
na kojem ne vene lišće.
Što poduzme, to i uspije.

4 Nisu takvi bezbožnici;
oni su k’o pljeva koju raznosi vjetar.
5 Zato se opaki ne mogu održati na sudu,
ni grješnici u koru pravednika
6 jer Gospod čuva put pravednih,
a put bezbožnih završava u propasti.

Blago čovjeku koji se ne ravna prema savjetu bezbožnika… on uživa u Zakonu Gospodnjem, o Zakonu njegovu razmišlja dan i noć.

Psalam 1:1,2

SJEĆAJUĆI se djedova djela, Peter Croft napisao je: »Moja je najdublja želja da osoba koja uzima svoju Bibliju, bez obzira na prijevod koji ima, ne samo da razumije nego da doživljava svete spise kao žive, jednako važne, opasne i uzbudljive kao i prije tisuće godina.« Peterov djed bio je J. B. Phillips, pastor za mlade koji je tijekom Drugoga svjetskog rata započeo prijevod Novog zavjeta na suvremeni engleski jezik kako bi biblijski tekst približio studentima u svojoj crkvi.

Poput Phillipsovih studenata, i mi se suočavamo s preprekama u čitanju i doživljavanju Svetog pisma, i ne nužno zbog prijevoda. Možda nam nedostaje vremena, discipline ili razumijevanja. U 1. psalmu čitamo: »Blago čovjeku… koji uživa u Zakonu Gospodnjem« (r. 1,2). Svakodnevno razmišljanje o Svetome pismu omogućuje nam da napredujemo u svako doba, bez obzira na poteškoće.

Što za vas znači Biblija? I dalje je živa knjiga za današnje vrijeme, i dalje izazovna u svom pozivu da vjerujemo i slijedimo Isusa, još uvijek uzbudljiva u spoznaji Boga. Ona je poput »vode potoka« (r. 3) koja nam je svakodnevno potrebna. Sveto pismo je uistinu živa knjiga.

– Karen Pimpo

Bože, hvala ti za tvoju živu riječ, Sveto pismo.