Ispunjeni do prelijevanja

Pročitajte: Poslanica Efežanima 3:16-21

#
16 Neka vam po bogatstvu svoje slave dade da se po njegovu Duhu učvrstite za nutarnjeg čovjeka. 17 Neka Krist po vjeri prebiva u vašim srcima da budete u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni. 18 Usrdno molim da biste mogli razumjeti sa svima svetima koja je širina i dužina, i visina i dubina; 19 i spoznati Kristovu ljubav koja nadilazi svaku spoznaju, da budete ispunjeni svom Božjom puninom.
20 A onome koji može sve učiniti obilnije nego što molimo ili mislimo, po sili koja djeluje u nama, 21 njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu u sva pokoljenja od vijeka do vijeka! Amen.

.

… i spoznati Kristovu ljubav koja nadilazi svaku spoznaju, da budete ispunjeni svom Božjom puninom.

Efežanima 3:19

DOK smo moj šestogodišnji sin i ja čitali njegovu knjigu biblijskih priča, došli smo do dijela gdje je riječ o tome da Isus u nama stvara svoj dom. Izgledajući zamišljeno, upitao je: »Znači, Bog može stati u nas?«

Na trenutak sam se zamislio: ako kažem – da, zvuči kao da je Bog zaista malen. Ako kažem – ne, zvuči kao da se ne slažem s Isusom. A onda sam shvatio da sam se usredotočio na pogrešnu stvar – nije riječ o tome da Bog stane u nas, nego da nas ispuni.

Isus ispunjava cijeli svemir (4:10). Ne, on ne stane u sićušna, ograničena ljudska bića. Ali On nas ispunjava svojom prisutnošću, ljubavlju i dobrotom. Zato se Pavao molio da Efežani mogu »shvatiti… koja je tu širina, duljina, visina i dubina, i upoznati ljubav Kristovu… da budete ispunjeni do sve punine koja dolazi od Boga« (r. 18,19, K. S.).

Kad dajemo Isusu sve više prostora u našim srcima (r. 17), odmarajući se u njegovoj prisutnosti i ostajući ukorijenjeni u njegovoj Riječi, on nas ispunjava sobom. I dok on prebiva u nama, mi otkrivamo više o njemu. Ubrzo postajemo poput čaše koja s prelijeva; Isusov život, ljubav i dobrota prelijevaju se iz nas i peru one s kojima provodimo svoje vrijeme.

– Chris Wale

Bože, molimo te ispuni nas svojom ljubavlju i dobrotom dok razmišljamo o tvojoj Riječi danas.