Skroman zalogaj

Pročitajte: Prva Petrova poslanica 5:1-6
1 Starješine dakle među vama opominjem, jer sam i sam starješina i svjedok Kristovih muka, a i dionik slave koja će se očitovati: 2 pasite Božje stado koje vam je povjereno, i nadgledajte ga ne silom, nego dragovoljno, kako Bog hoće; niti zbog niskoga dobitka, nego iz oduševljene revnosti. 3 Ne vladajte se kao gospodari nad baštinom, nego kao oni koji su uzor stadu. 4 I kad se pojavi vrhovni pastir, primit ćete neuveli vijenac slave.

5 Vi mlađi, pokoravajte se starijima! A svi budite prožeti poniznošću jedni prema drugima, jer se
»Bog oholima protivi,
a poniznima daje milost.«
6 Ponizite se dakle pod moćnom rukom Božjom, da vas uzvisi u pravo vrijeme!

A svi budite prožeti poniznošću jedni prema drugima…

1 Petrova 5:5

VREĆICA čipsa bila je mala, ali je misionarku naučila veliku lekciju. Jedne večeri u Dominikanskoj Republici došla je na crkveni sastanak i otvorila vrećicu čipsa kad je žena koju je jedva poznavala posegnula u vrećicu i uzela nekoliko krumpirića. I drugi su učinili isto. Kako bezobrazno, pomislila je. Tada je naučila lekciju iz poniznosti. Još nije razumjela kulturu u kojoj je pristala služiti. Umjesto da naglašava individualizam, naučila je da se život u Dominikanskoj Republici živi u zajednici. Dijeljenje hrane i dobara način je na koji se ljudi odnose jedni prema drugima. Njezin način nije bio bolji, samo drukčiji. Priznala je: »Otkrivanje tih stvari o sebi naučilo me je poniznosti.« Počela je prepoznavati vlastite predrasude, a naučila je i da joj je ponizno dijeljenje s drugima pomoglo bolje im služiti.

Petar je poručio crkvenim vođama: postupajte s drugima ponizno. Savjetovao je starješinama da se ne vladaju »kao gospodari nad baštinom, nego kao oni koji su uzor stadu« (r. 3). Mlađima je rekao da se pokoravaju starijima »jer se ‘Bog oholima protivi, a poniznima daje milost’« (r. 5). »Ponizite se dakle pod moćnom rukom Božjom, da vas uzvisi u pravo vrijeme!« (r. 6), zaključuje Petar. Neka nam Bog pomogne da danas ponizno živimo pred njim i drugima.

– Patricia Raybon

Oče, zamijeni našu oholost prema drugima poniznom ljubavlju.