Bog zna

Pročitajte: Jošua 22:21-27
21 Tada odgovoriše Rubenovi i Gadovi sinovi i polovina Manašeova plemena plemenskim glavarima Izraelovim: 22 »Svemogući, Bog Gospodin, jest Svemogući, Bog Gospodin, on zna i Izrael neka zna: Ako je to bila pobuna ili nevjernost protiv Gospodina, onda neka nam ne pomogne danas! 23 Ako smo sagradili sebi žrtvenik da otpadnemo od Gospodina ili ako je to bilo zato da na njemu žrtvujemo žrtve paljenice i prinose, ili da prinosimo na njemu mirotvorne žrtve, onda neka nas Gospodin sam pozove na račun! 24 Ne, mi to učinismo samo iz brige i skrbi. Pomislismo naime: U budućnosti reći će vaši sinovi našim sinovima: Što vi imate s Gospodinom, Bogom Izraelovim? 25 Gospodin je, eto, postavio Jordan kao granicu između nas i vas, sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi. Vi nemate dijela u Gospodinu. Pa će vaša djeca našu djecu tako daleko dovesti, da više ne štuju Gospodina. 26 Zato rekosmo: Stavimo se da sagradimo žrtvenik; ne za žrtve paljenice i žrtve klanice, 27 nego da on bude između nas i vas i naših potomaka svjedočanstvo, da hoćemo služiti Gospodinu pred njim svojim žrtvama paljenicama, žrtvama klanicama i žrtvama pričesnicama. Tako ne će moći u budućnosti vaši sinovi govoriti našim sinovima: Vi nemate dijela u Gospodinu.

Svemogući, Bog Gospodin, jest Svemogući, Bog Gospodin, on zna i Izrael neka zna…

Jošua 22:22

BRAČNI par zastao je pred velikom apstraktnom slikom ispod koje su bile otvorene limenke boje i kistovi. Pretpostavivši kako to znači da svatko može pridonijeti njezinu dovršetku, napravili su nekoliko poteza kistom i otišli. Umjetnik je, međutim, ostavio limenke boje i kistove kao znak dovršenog djela. Nakon što su pregledali videosnimku, galerija je uvidjela da je došlo do nesporazuma i nije podigla tužbu.

Izraelci koji su živjeli istočno od Jordana izazvali su nesporazum kada su podigli žrtvenik pokraj rijeke. Zapadna plemena to su smatrala pobunom protiv Boga – svi su znali da je »žrtvenik Gospodina« jedino mjesto štovanja (r. 19).

Napetosti su rasle sve dok istočna plemena nisu objasnila da su samo željeli kopiju žrtvenika Gospodnjeg kako bi njihovi potomci vidjeli i priznali svoju duhovnu i pradjedovsku povezanost s ostatkom izraelskog naroda (r. 28,29). Uskliknuli su: »Bog, Bog Jahve, Bog je nad bogovima, Jahve zna i neka zna Izrael…« (r. 22, K. S). Srećom, poslušali su ih, shvatili što se događa, hvalili Boga i vratili se kući.

»… Gospodin ispituje sva srca i zna svaku pomisao i želju« (1 Ljetopisa 28:9), zna svačiji motiv. Zamolimo li ga da nam pomogne riješiti nesporazum, možda će nam dati priliku da objasnimo ili potrebnu milost da oprostimo uvrede.

– Jennifer Benson Schuldt

Za jedinstvo važno je pozorno slušati i ponizno govoriti.