Lako prijanja

Pročitajte: poslanica Hebrejima 2:17-18
17 Zato je trebalo da bude u svemu sličan braći, kako bi bio milosrdan i ovjerovljen veliki svećenik pred Bogom te okajavao grijehe naroda. 18 Zato što je sam trpio i podnosio kušnje, može pomagati onima koje snalaze kušnje.
Pročitajte: poslanica Hebrejima 12:1-3
1 Zato dakle i mi, imajući oko sebe toliki oblak svjedokâ, skinimo svako breme i grijeh koji je za nas prionuo, i s ustrajnošću trčimo u borbu koja nam je određena. 2 Uprimo pogled u Isusa, Početnika i Dovršitelja vjere. On mjesto sebi određene radosti podnese križ ne mareći za sramotu, i sjede s desne strane Božjega prijestolja. 3 Promotrite njega, koji je podnio toliko protivljenje grješnika, da se ne premorite i ne klonete duhom!

… skinimo svako breme i grijeh koji je za nas prionuo.

Hebrejima 12:1

VOJNICI koji su se prije mnogo godina borili u džunglama, naišli su na problem. Bez upozorenja, tvrdokorne bodljikave lijane (povijuše) prionule bi za tijelo i opremu vojnika. Dok su se borili da se oslobode, još bi se više zapetljavali. Vojnici su ju nazvali ‘čekajte-malo’ jer su, kad bi se zapetljali i nisu mogli krenuti naprijed, bili prisiljeni viknuti ostalim članovima svoje skupine: »Hej, čekajte malo, zapetljao sam se.«

Slično tome, Isusovim je sljedbenicima teško ići naprijed kada su zarobljeni grijehom. Redak Poslanice Hebrejima govori nam da skinemo »svako breme i grijeh koji je za nas prionuo, i s ustrajnošću trčimo u borbu koja nam je određena« (r. 1). No kako skinuti sa sebe grijeh koji nas sputava?

Isus je jedini koji nas može osloboditi tvrdokornoga grijeha u našim životima. Naučimo se usredotočiti na njega, našeg Spasitelja (r. 2). Sin Božji postao je »u svemu sličan braći… u svemu bio podložan kušnji kao i mi, osim u grijehu« (2:17; 4:15). Možda smo sputani vlastitim grijehom, ali Bog želi da pobijedimo iskušenje. Spone grijeha koje nas sputavaju ne možemo raskinuti svojoj snagom, već njegovom, i nastaviti ga slijediti.

– Cindy Hess Kasper

Nebeski Oče, zahvaljujemo ti na utrci koju si nam namijenio. Molimo te, daj nam mudrosti i razboritosti da se klonimo grijeha koji želi prionuti za nas i spriječiti da nastavimo trčati.