Božja prisutnost

Pročitajte: Knjiga Postanka 19:12-26
12 Nato dva čovjeka rekoše Lotu: »Ako imaš ovdje još koga svoga, zeta, svoje sinove i kćeri, ili koga još drugoga u gradu, izvedi ih iz ovoga mjesta! 13 Jer mi ćemo zatrti ovo mjesto. Teška se tužba digla protiv njih pred Gospodinom. Zato nas posla Gospodin, da ih zatremo.«
14 Tada Lot izađe van i porazgovara sa svojim zetovima, koji su se bili oženili njegovim kćerima, i reče: »Ustajte! Izađite iz ovoga mjesta; jer će Gospodin zatrti ovaj grad!« Ali su njegovi zetovi mislili da se on samo šali.
15 Kad je svanulo, navališe anđeli na Lota da se požuri, i rekoše: »Ustani! Uzmi svoju ženu i svoje dvije kćeri, što su još kod kuće, da i ti ne pogineš zbog krivnje toga grada!« 16 Kad se je on još uvijek skanjivao, uzeše ljudi za ruku njega, njegovu ženu i obje njegove kćeri. Jer je Gospodin htio da ga poštedi. 17 Oni ga izvedoše van i pustiše ga tek pred gradom. Dok su ih vodili van, reče jedan: »Bježi, jer ti se radi o životu! Ne obaziri se i ne zaustavljaj se nigdje u toj nizini Jordana! Bježi u goru, da i ti ne pogineš!«
18 Lot im odgovori: »Nemoj tako, Gospodine! 19 Zacijelo tvoj sluga nađe milost u tvojim očima, i veliko mi iskazuješ milosrđe kad hoćeš da mi spasiš život. Ali ja ne smijem bježati u goru. Mogla bi me pritom lako zadesiti nesreća, pa bih poginuo. 20 Eno, tamo je u blizini grad kamo bih mogao uteći. I malen je. Tamo bih htio uteći. On je malen. Tako bih ostao na životu.«
21 On odgovori: »Neka bude! I u tom ću te poslušati; da ne razorim grad o kojem govoriš. 22 Bježi brže tamo; jer ne mogu ništa činiti dok onamo ne stigneš!« Zato je prozvan taj grad Soar.
23 Sunce je upravo granulo kad je Lot došao u Soar. 24 Tada pusti Gospodin na Sodomu i Gomoru dažd sumpora i ognja, od Gospodina, s neba. 25 I uništi te gradove, svu nizinu sa svim stanovnicima tih gradova i sve što je raslo na poljima. 26 A kad se njegova žena iza njega obazre, postade stup od soli.

Ne obaziri se i ne zaustavljaj se nigdje u toj nizini Jordana!

Postanak 19:17

ZADIVLJUJUĆI krajolik na vrhu litice ostavio me bez daha. Posjetila sam Guernsey, svoj dom na otoku, prije nego što je Bog pozvao moga muža da kao pastor služi crkvi u Engleskoj. Da smo barem ostali, pomislila sam. Baš mi nedostaje život u blizini mame. No i moj posao imao je velik potencijal.

Promatrajući poznatu ljepotu, osjetila sam kako Bog govori: »Ne obaziri se i usredotoči na to kamo ideš.« Poruka me duboko pogodila i podsjetila na Lotovu ženu.

Udana za Abrahamova nećaka, Lotova je žena živjela u Sodomi, gradu osuđenom na uništenje zbog zloće naroda (r. 13). Ali Bog je uvjeravao njezinu obitelj da će ih spasiti. Anđeo im je rekao da bježe i ne obaziru se (r. 17), jer svako odugovlačenje može završiti katastrofom. I, nažalost, jest. »A Lotova se žena obazre, i pretvori se u stup soli« (r. 26, K. S.).

Uspoređivanje mog života u prošlosti s mojom sadašnjosti oduzelo mi je Božji mir. Možda i vi osjećate istu čežnju kad je riječ o domu vašeg djetinjstva, o zdravlju, karijeri ili odgovornosti. I dok odgovaramo na Božja upozorenja da se ne obaziremo, zaštićeni smo, duhovno govoreći, da ne postanemo poput stupova soli. Dok se danas usredotočujemo na Božju prisutnost i ljubav, on će vratiti mir u našu dušu.

– Anne Le Tissier

Isuse, hvala ti na dobrim darovima iz prošlosti. Otvori nam srca svojim namjerama za nas za budućnost.