Budite oprezni

Pročitajte: Ponovljeni zakon 4:1-9
1 A sada, Izraele, poslušaj zapovijedi i naredbe koje vas učim da držite, da biste sretno živjeli i ušli u posjed zemlje koju će vam dati Gospodin, Bog vaših otaca! 2 Ništa ne dodajte zapovijedima što vam ih dajem, niti išta od njih oduzmite! Nego izvršavajte zapovijedi Gospodina, Boga svojega, što vam ih dajem! 3 Svojim očima vidjeste što učini Gospodin zbog Baal Peora. Svakoga koji se priključi Baal Peoru dade Gospodin, Bog tvoj, istrijebiti iz tvoje sredine. 4 A vi, koji se čvrsto držite Gospodina, svojega Boga, svi ste danas još na životu. 5 Vidite, učim vas zapovijedi i naredbe kako mi ih naloži Gospodin, moj Bog, da po njima radite u zemlji u koju ulazite, da je uzmete u posjed. 6 Držite ih i izvršavajte! Jer to će vas u očima poganskih naroda učiniti mudrima i razumnima. Kad oni čuju sve te uredbe, kazat će: Doista, taj veliki narod je mudar i razuman narod. 7 Jer gdje ima tako velik narod, kojemu je Bog tako blizu, kako je nama Gospodin, Bog naš, kad ga god zazovemo. 8 I gdje je tako velik narod, koji bi imao tako pravedne zakone i naredbe, kao što je sav ovaj zakon što vam ga danas predlažem? 9 Samo se čuvaj i dobro pazi da ne zaboraviš što si svojim očima vidio, i da ti to ne iščezne iz srca dok si god živ! Objavi to svojoj djeci i djeci svoje djece!

Samo se čuvaj i dobro pazi da ne zaboraviš što si svojim očima vidio…

Ponovljeni zak. 4:9

NEKI je čovjek s prijateljima prošao pored upozorenja da prijeti opasnosti od lavine i počeo se skijama spuštati niz padinu. Kod drugog spusta netko je povikao: »Lavina!« Ali čovjek nije mogao pobjeći i poginuo je u naletu snijega. Neki su ga kritizirali nazivajući ga početnikom. Ali to nije bilo točno; on je bio ovlašteni vodič za područja na kojima su lavine česte. Jedan pripadnik spasilačke službe rekao da je veća vjerojatnost da će upravo skijaši s najviše znanja i iskustva prosuditi pogrešno. Spomenuti je skijaš stradao jer nije bio oprezan.

Dok se Izrael pripremao za ulazak u Obećanu zemlju, Bog je želio da njegov narod bude na oprezu i budno pazi. Naredio im je da slušaju njegove »zapovijedi i naredbe« (r. 1,2) i da se sjete što je učinio onima koji mu nisu bili poslušni (r. 3,4). Trebali su dobro paziti da ne zaborave što su svojim očima vidjeli (r. 9). To će im pomoći da se čuvaju duhovnih opasnosti izvana i duhovne malodušnosti iznutra.

Lako je biti neoprezan i prepustiti se malodušnosti i samoobmanjivanju. No Bog nam može, svojom milošću, dati snagu da izbjegnemo pogreške i oprostiti nam kada to učinimo. Slijedeći ga i odmarajući se u njegovoj mudrosti i proviđanju, možemo biti oprezni i donositi dobre odluke!

– Marvin Williams

Bože, molimo te pomogni nam da ti budemo poslušni.