Bog koji otkupljuje

Pročitajte: Izaija 43:1-7
1 Ali sada ovako veli Gospodin,
tvoj stvoritelj, Jakove –
tvoj tvorac, Izraele:
»Ne boj se! Jer sam te otkupio,
pozvao sam te po imenu: Moj si!
2 Ideš li preko vode,
ja sam s tobom,
preko rijeka, ne će te potopiti.
Ideš li kroz oganj, ne ćeš izgorjeti,
ne će te plamen opaliti.
3 Jer ja, Gospodin, tvoj sam Bog,
tvoj je spasitelj Svetac Izraelov.
Dao bih Egipat za te kao otkup,
Etiopiju i Šebu umjesto tebe.
4 Jer si mi tako drag,
tako vrijedan i tako mio,
dao bih ljude za te,
narode za tvoj život.
5 Ne boj se,
jer sam ja s tobom!
Od istoka dovodim tvoju djecu.
Od zapada te skupljam.
6 Kažem sjeveru: Daj;
jugu: Ne zadržavaj ih!
Moje sinove dovedi izdaleka,
moje kćeri s kraja zemlje,
7 sve koji se zovu mojim imenom,
koje sam na svoju slavu stvorio,
sazdao, napravio!

Ne boj se! Jer sam te otkupio…

Izaija 43:1

DA bih ilustrirao propovijed, otišao sam do prekrasne slike i kistom po sredini povukao tamnu crtu. Zajednica je bila zgranuta. Umjetnica je mirno stajala sa strane i gledala kako uništavam ono što je stvorila. Zatim je, odabravši novi kist, pretvorila uništenu sliku u predivno umjetničko djelo.

Njezino obnavljanje slike podsjeća me na ono što Bog može učiniti u našim životima kada mi od njih napravimo nered. Prorok Izaija prekorio je izraelski narod zbog njegove duhovne sljepoće i gluhoće (Izaija 42:18,19), ali je potom objavio nadu u Božje izbavljenje i otkupljenje: »Ne boj se, jer ja sam te otkupio« (r. 1, K. S.). On može učiniti isto i za nas. Čak i kada sagriješimo, ako priznamo svoje grijehe i obratimo se Bogu, on nam oprašta i obnavlja nas (r. 5-7; 1 Ivanova 1:9). Sami ne možemo vratiti ljepotu nečemu što smo uništili, ali Isus može. Dobra vijest Evanđelja jest da nas je on otkupio svojom krvlju. Knjiga Otkrivenja uvjerava nas da će na kraju Krist obrisati naše suze, otkupiti našu prošlost i sve učiniti novim (Otkrivenje 21:4,5).

Imamo ograničenu sliku svoga života. Ali Bog koji nas poznaje »po imenu« (Izaija 43:1) učinit će naše živote ljepšim nego što bismo ikada mogli zamisliti. Ako ste otkupljeni vjerom u Isusa, vaša priča, kao i slika, ima veličanstven kraj.

– Glen Packiam

Isuse, hvala Ti što nikad ne odustaješ od nas. Predajemo ti se i molimo da otkupiš ono što smo uništili.