Savle, brate

Pročitajte: Djela apostolska 9:10-19
10 A u Damasku je bio jedan učenik, po imenu Ananija. Njemu reče Gospodin u viđenju: »Ananija!« On odvrati: »Evo me, Gospodine!« 11 A Gospodin mu reče: »Ustani i idi u ulicu koja se zove Prava, i potraži u Judinoj kući Taržanina po imenu Savla! On se moli. 12 U viđenju vidje čovjeka imenom Ananiju gdje uđe i stavi ruke na nj da progleda.« 13 A Ananija odgovori: »Gospodine, čuo sam od mnogih za toga čovjeka, kolika zla počini tvojim svetima u Jeruzalemu. 14 I ovdje ima vlast od svećeničkih glavara da veže sve koji zazivaju tvoje ime.« 15 A Gospodin mu reče: »Idi, jer mi je on izabrana posuda. On će raznositi moje ime pred pogane i kraljeve i pred Izraelove sinove. 16 Ja ću mu pokazati koliko treba pretrpjeti za moje ime.«
17 I pođe Ananija te uđe u kuću. Stavivši ruke na njega, reče: »Savle, brate, Gospodin Isus koji ti se ukaza na putu kojim si išao, posla me da progledaš i da se napuniš Duha Svetoga.« 18 I odmah spadoše s njegovih očiju kao ljuske, i progleda, i ustavši, primi krštenje. 19 Tada je jeo i okrijepio se.

… Stavivši ruke na njega, reče: »Savle, brate, Gospodin Isus… posla me…«

Djela ap. 9:17

»GOSPODINE, molim te pošalji me bilo kuda samo ne tamo.« To je bila moja molitva kad sam kao srednjoškolac trebao otići na godinu dana na razmjenu. Nisam znao kamo ću ići, ali sam znao kamo ne želim ići. Nisam govorio njihov jezik, i bio sam pun predrasuda o običajima i ljudima te zemlje. Zato sam molio Boga da me pošalje negdje drugdje.

Ali Bog me je u svojoj bezgraničnoj mudrosti poslao upravo tamo gdje sam molio da me ne šalje. I drago mi je da je! Četrdeset godina poslije, još uvijek imam drage prijatelje u toj zemlji. Kad sam se ženio, moj vjenčani kum Stefan došao je odande. Kad se on ženio, otputovao sam tamo da mu uzvratim uslugu. A uskoro planiramo još jedan posjet.

Lijepe stvari događaju se kada Bog potakne promjenu srca! Takva promjena vidljiva je u samo dvije riječi: »Savle, brate,…« (r. 17). To je rekao Ananija, vjernik kojeg je Bog poslao da »stavi ruke« na Savla kako bi progledao nakon obraćenja (r. 10-12). Ananija se isprva opirao zbog Savlove prošlosti: »Gospodine, čuo sam od mnogih za toga čovjeka, kolika zla počini tvojim svetima u Jeruzalemu« (r. 13), molio se. No poslušao je, otišao i stekao novog brata u vjeri, Savla koji je postao poznat kao Pavao, a radosna vijest o Isusu proširila se punom snagom.

– James Banks

Nakon susreta s Isusom slijedi promjena.