Upoznati Boga

Pročitajte: Evanđelje po Marku 1:9-11
9 U one dane dođe Isus iz Nazareta u Galileji i dade da ga Ivan krsti u Jordanu. 10 Jedva je bio izašao iz vode, vidje kako se otvori nebo i Duh kao golub na nj siđe. 11 S neba povika glas: »Ti si moj ljubljeni Sin; ti si mi po volji.«

 

»Ti si moj ljubljeni Sin; ti si mi po volji.«

Marko 1:11

TIJEKOM posjeta Irskoj bila sam oduševljena obiljem ukrasnih djetelina. Motiv male zelene biljke s tri lista mogla se pronaći u svakoj trgovini, gotovo na svemu odjeći, šeširima, nakitu i još mnogo čemu!

Djetelina je više od obične biljke. Generacijama je služila kao jednostavan način da se objasni Trojstvo, povijesno kršćansko vjerovanje da je Bog Jedna bit koja vječno postoji u trima različitim osobama: kao Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti. Iako su sva ljudska objašnjenja Trojstva nepotpuna, djetelina pomaže prikazati tu trojedinost jer je sačinjena od iste tvari s trima različitim listovima.

Riječ Trojstvo ne nalazimo u Svetom pismu, ali sažima teološku istinu koju vidimo u odlomcima gdje su sve tri osobe Trojstva prisutne u isto vrijeme. Prigodom Isusova krštenja, Bog Sin se krsti, Bog Duh silazi s neba »poput goluba« i čuje se glas Boga Oca koji govori: »Ti si Sin moj,…« (r. 11, K. S.)

Irski vjernici u Isusa koristili su djetelinu kad su htjeli pomoći ljudima da bolje razumiju trojedinog Boga. Kako s vremenom sve potpunije shvaćamo ljepotu Trojstva, ono produbljuje našu spoznaju i sposobnost da ga štujemo »u duhu i istini« (Ivan 4:24).

– Lisa M. Samra

Oče, Sine i Duše, klaljamo ti se kao jednome Bogu koji djeluje jedinstveno, želeći proširiti svoju ljubav i dar spasenja na sve ljude.