Dobra djela

Pročitajte: Ruta 2:5-12
5 Tada upita Boaz slugu koji je nadzirao žeteoce: »Čija je ovo djevojka?«
6 Sluga koji je nadzirao žeteoce odvrati: »To je Moapka, djevojka koja je s Noemom došla iz moapske zemlje. 7 Molila je: Rado bih pobirala i skupljala klasje između snopova za žeteocima. I došla je, i od ranoga jutra do sada bila je na nogama, i jedva da je samo malo predahnula.«
8 Tada reče Boaz Ruti: »Slušaj, kćeri moja, nemoj ići pobirati na njivi nekog drugog! Ne odlazi odavle, nego se drži mojih djevojaka! 9 Pazi na kojoj njivi one žanju pa idi za njima! Ja sam slugama zapovjedio da te ne diraju. Kad ožedniš, idi k posudama i pij što su sluge donijele!«
10 Tada ona pade ničice, pokloni se sve do zemlje i reče mu: »Kako to da si mi tako milostiv i tako ljubazan prema meni, premda sam tuđinka?«
11 Boaz joj odgovori: »Čuo sam ja sve što si učinila svojoj svekrvi iza smrti svojega muža. Oca, majku i zavičaj si ostavila pa si došla k narodu koji nisi prije poznavala. 12 Gospodin neka ti plati za tvoje djelo! Potpuna plaća neka ti bude od Gospodina, Boga Izraelova, kad si došla da se pod njegova krila skloniš!«

 

»Neka je blagoslovljen od Gospodina on koji svoje dobrote ne uskraćuje ni živima ni mrtvima!«

Ruta 2:20

NEKOLIKO mjeseci nakon spontanog pobačaja Valerie je odlučila prodati dječje stvari na rasprodaji. Gerald, stolar koji je živio nekoliko kilometara dalje, oduševljen, kupio je drveni krevetić koji je ona prodavala. Za to je vrijeme njegova žena razgovarala s Valerie i saznala za njezin gubitak. Nakon što je na putu kući čuo za Valerienu situaciju, Gerald je odlučio od krevetića napraviti uspomenu za Valerie. Tjedan dana poslije, uplakan darovao joj je prekrasnu klupu. »Ima dobrih ljudi, a evo i dokaza«, rekla je Valerie.

Ruta i Naomi također su pretrpjele veliki gubitak. Naomin muž i dva sina su umrli, a ona i njezina snaha Ruta nisu imale nasljednika i nikoga tko bi ih zbrinuo. Tu je uskočio Boaz. Kad je Ruta otišla u polje pobirati klasje, Boaz, vlasnik, raspitivao se za nju. Saznao je tko je i bio je dobar prema njoj (2:5-9). Zadivljena, Ruta je upitala: »Kako to da si mi tako milostiv…« (r. 10). Odgovorio je: »Čuo sam ja sve što si učinila svojoj svekrvi iza smrti svojega muža.« (r. 11)

Boaz je poslije oženio Rutu i skrbio o Naomi. U tom je braku rođen Davidov i Isusov praotac. Kao što je Bog upotrijebio Geralda i Boaza da iskažu dobrotu, može upotrijebiti i nas da pokažemo empatiju onima koji pate.

– Alyson Kieda

Dragi Bože, hvala ti što si poslao svoga Sina da nas otkupi, hvala za tu najveća dobrotu od svih.