Pustite

Pročitajte: Psalam 46
2 Bog nam je utočište i zaštita,
najvjerniji pomoćnik u nevoljama.
3 Zato neka nas ne hvata strah ni kad se zemlja potresa
ni kad se gore ruše u srce mora,
4 ni kad buče i bjesne njegove vode,
ni kad se tresu gore od njegove sile.

5 Rijeka i pritoci njeni vesele grad Božji,
svetište, stan Višnjega.
6 Bog prebiva u njemu, ne će se poljuljati;
pomoći će mu Bog u osvit zore.
7 Pobunili se narodi, zaljuljala se kraljevstva.
On zagrmi svojim glasom i zadrhta zemlja.
8 Gospod nad vojskama je s nama,
utočište nam je Bog Jakovljev!

9 Dođite i vidite Gospodnja djela
koji silne stvari učini na zemlji.
10 Prekida ratove do na kraj zemlje,
lomi lukove, prelama koplja, sažiže kola u ognju.
11 Prestanite i spoznajte da sam ja Bog!
Slavit će me među narodima,
uzvisivati na zemlji.
12 Gospod nad vojskama je s nama,
utočište nam je Bog Jakovljev!

 

Prestanite i spoznajte da sam ja Bog!

Psalam 46:11

VLASNIK knjižare u kojoj je Keith radio bio je na odmoru samo dva dana, ali Keith, njegov pomoćnik, već je bio u panici. Posao je tekao glatko, ali Keith je bio zabrinut da neće dobro voditi trgovinu. Mahnito je upravljao svime što je mogao.

»Prestani«, konačno mu je rekao njegov šef u videopozivu. »Sve što trebaš učiniti je slijediti upute koje ti svakodnevno šaljem e-poštom. Ne brini se, Keith. Odgovornost nije na tebi; na meni je.«

U vrijeme sukoba s drugim narodima, Izrael je primio sličnu riječ od Boga: »Prestanite…« (r. 11). »Prestanite se truditi«, zapravo je rekao, »samo slijedite ono što govorim. Ja ću se boriti za vas.« Izraelu nije rečeno da bude pasivan ili samozadovoljan, nego da aktivno bude miran da vjerno sluša Boga dok njemu prepušta kontrolu nad situacijom i rezultate svojih napora.

Mi smo pozvani činiti isto. A mi to možemo jer je Bog u kojeg vjerujemo suvereni vladar svijeta. Ako on »zagrmi svojim glasom i zadrhta zemlja« i ako »prekida ratove do na kraj zemlje« (r. 7,10), tada se zacijelo možemo pouzdati u sigurnost njegova utočišta i zaštitu (r. 1). Teret kontrole nad našim životom nije na nama – na Bogu je.

– Karen Huang

Dragi Oče, znaš što nas muči, a ne znamo kako se nositi s tim. Pomogni nam da se prepustimo tvome vodstvu.