Najprije razmislite

Pročitajte: Psalam 141

1 Psalam. Davidov.
Gospode, ja te zazivam! Meni pohitaj!
Čuj moj glas kad ti zavapim!
2 Nek ti bude mila moja molitva kao kâd pred tvojim licem,
moje uzdignute ruke kao prinos večernji!

3 Postavi, Gospode, stražu mojim ustima,
čuvara na vrata usana mojih.
4 Ne daj da mi se srce zlu prikloni,
da počinim djela bezbožna;
s ljudima koji čine bezakonje
ne daj da okusim poslastice njihove!
5 Nek me udari pravednik – ljubav je to što me kudi;
ulje grešničko ne će pomazati moju glavu
jer moja ustrajna molitva oprijet će se protiv zlobe njihove.
6 Kad bijahu strovaljeni niz hridinu suci njihovi,
razumješe kako su bile blage riječi moje.
7 Kao kad orač brazdi i para zemlju,
tako se razletješe kosti njihove na dnu Podzemlja.

8 A u tebe su uprte moje oči, Gospode;
Gospode naš, u tebe se uzdam!
Ne predaj smrti život moj!
9 Očuvaj me od zamke koju mi postaviše,
od spletaka zločinaca!
10 Nek bezbožnici padnu u vlastite mreže
dok ja sretno prođem!

Postavi, Gospode, stražu mojim ustima, čuvara na vrata usana mojih.

Psalam 141:3

CHEUNG je bio ljutit na suprugu jer nije provjerila put do poznatog restorana u kojem su željeli večerati. Kao obitelj planirali su odmor u Japanu završiti uz slastan obrok prije zakazana leta kući. Sada su kasnili i morali su preskočiti večeru, a za sve to krivio je loše planiranje svoje žene.

Poslije se pokajao zbog svojih riječi. Bio je previše oštar, a shvatio je da je i on mogao provjeriti adresu i nije joj zahvalio za odlično isplaniranih preostalih sedam dana odmora.

Mnogi od nas možemo se poistovjetiti s Cheungom. Lako se razljutimo i dopuštamo da riječi lete bez kontrole. Umjesto toga trebali bismo moliti kao psalmist: »Na usta mi, Jahve, stražu postavi, i stražare na vrata usana mojih!« (r. 3, K. S.)

No kako to učiniti? Evo korisnog savjeta: promislite prije nego što progovorite. Jesu li vaše riječi iskrene i pomažu li? Jesu li blage i ljubazne? (Pročitajte Efežanima 4:29-32.)

Postaviti stražu znači držati usta zatvorenima kada smo ljutiti i tražiti Božju pomoći da kažemo prave riječi pravim tonom ili, još bolje, da ne kažemo ništa. Kada je u pitanju kontroliranje onoga što govorimo, to je nešto što učimo cijeloga života. No hvala Bogu koji djeluje u nama i daje nam snagu da vršimo »ono što je Njemu ugodno« (Filipljanima 2:13).

– Poh Fang Chia

Ljubazne su riječi med samotok, slatke duši, zdrave tijelu. Izreke 16:24