Samo polako

Pročitajte: Poslanica Filipljanima 2:12-18

12 Tako, ljubljeni moji! Kao što svagda slušaste, ne samo dok sam kod vas nego mnogo više sada kad nisam kod vas, radite na svome spasenju sa strahom i trepetom! 13 Doista, Bog čini u vama da hoćete i vršite ono što je njemu ugodno. 14 Sve činite bez mrmljanja i oklijevanja, 15 da budete besprijekorni i čisti, bezazlena djeca Božja usred nevaljala i pokvarena naraštaja. Među njima trebate svijetliti kao zvijezde u svijetu, 16 držeći riječ života na moju hvalu za Kristov dan – da nisam uzalud trčao, niti se uzalud trudio. 17 Međutim, ako budem i žrtvovan u služenju vašoj vjeri, radujem se i veselim se sa svima vama. 18 Tako se i vi radujte i veselite sa mnom!

Doista, Bog čini u vama da hoćete i vršite ono što je Njemu ugodno.

Filipljanima 2:13

MOJ otac i ja često smo rušili drveće i ručnom pilom rezali trupce na željenu dužinu. Budući da sam mlad i nestrpljiv, snažno sam gurao i povlačio pilu. »Samo polako«, rekao bi moj otac. »Pusti pilu da obavi svoje.«

To me podsjeća na Pavlove riječi Filipljanima: »Bog je, naime, onaj koji proizvodi u vama i htijenje i djelovanje da Mu se možete svidjeti« (r. 13, K. S.). Samo polako. Neka On obavi svoje i mijenja vas.

Clive S. Lewis rekao je da je rast mnogo više od čitanja i primjenjivanja onoga što je Krist rekao. Objasnio je: »Stvarna osoba, Krist… djeluje u vama… postupno vas trajno pretvara u… novog malog Krista, biće koje… ima udjela u Njegovoj snazi, radosti, znanju i vječnosti.«

Bog to čini i danas. Sjednite do Isusovih nogu i slušajte što govori. Molite se. »Očuvajte sami sebe u ljubavi Božjoj« (Juda 1:21) i podsjećajte se cijeloga dana da ste Njegovi. Možete biti sigurni da vas On postupno mijenja.

»Ali ne bismo li trebali ‘gladovati i žeđati za pravednošću’?« pitate se. Zamislite malo dijete koje pokušava doseći dar visoko na polici, a u očima mu se vidi želja. Njegov otac vidi tu želju, skida dar i daje mu ga.

– David H. Roper

Posao je Božji; radost je naša. Samo polako. Doći ćemo tamo jednoga dana.