Brižna pisma

Pročitajte: Prva Petrova poslanica 2:4-10

4 Pristupite k njemu, živome kamenu koji su, istina, ljudi odbacili, ali ga je Bog izabrao i uresio čašću, 5 i sami se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni hram za sveto svećenstvo, da prinosite duhovne žrtve koje su ugodne Bogu po Isusu Kristu. 6 Zato stoji u Pismu:
»Evo stavljam na Sionu ugaoni,
izabrani i dragocjeni kamen;
tko vjeruje u njega,
ne će se posramiti.«
7 Vama dakle, koji vjerujete, čast je. Onima koji ne vjeruju on je kamen koji odbaciše graditelji, koji postade kamen ugaoni, kamen spoticanja i stijena sablazni. 8 Na nj se spotiču, jer ne vjeruju riječima, na što su i određeni.
9 A vi ste izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti narod, puk dobitka, da objavljujete slavna djela onoga koji vas pozva iz tame k svojemu divnome svjetlu. 10 Vi nekoć niste bili narod, a sada jeste narod Božji. Nekoć ste bili nemili Bogu, a sada ste mili.

A vi ste izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti narod, puk dobitka.

1 Petrova 2:9

PRIJE nekoliko desetljeća dr. Jerry Motto uočio je snagu ‘brižnog pisma’. Istraživanje je pokazalo da se slanjem pisma ohrabrenja i podrške otpuštenima iz bolnice nakon pokušaja samoubojstva stopa ponovnog pokušaja smanjila za pola. Nedavno je otkriveno da slanje ‘brižnih SMS poruka, dopisnica pa čak poruka na društvenim mrežama’ pomaže u nastavku liječenja osoba s teškom depresijom.

Dvadeset i jedna knjiga u Bibliji zapravo su pisma – poslanice – brižno napisane vjernicima prvog stoljeća koji su se suočavali s različitim nedaćama. Pavao, Jakov i Ivan pisali su ih kako bi objasnili osnove vjere i štovanja te kako riješiti sukob i izgraditi jedinstvo. Ali apostol Petar izričito je pisao vjernicima koje je progonio rimski car Neron. U drugom prijevodu taj redak, u kojemu ih Bog podsjeća na to koliko su vrijedni Bogu, glasi ovako: »Vi ste, naprotiv, ‘izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod određen za Božju svojinu’.« To je usmjerilo njihovu pozornost na zadaću koju im je Bog povjerio – da razglase »‘slavna djela’ onoga koji vas pozva iz tame u svoje divno svjetlo« (r. 9, K. S.).

Naš silni Bog nadahnuo je knjigu punu ‘brižnih pisama’ nama – Sveto pismo – da nas podsjeti koliko mu vrijedimo proglasivši nas svojima.

– Elisa Morgan

Kad počnete gubiti nadu, posegnite za Biblijom.