Dođite k meni

05 srpanj 2015Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 6:30-40

30 Oni mu odvratiše: »Koji dakle ti znak činiš da vidimo i da ti vjerujemo? Što radiš? 31 Oci su naši jeli manu u pustinji, kao što je pisano: Dade im jesti kruh s neba.« 32 Isus im reče: »Zaista, zaista kažem vam: Ne dade vam Mojsije kruha s neba, nego vam moj Otac daje istiniti kruh s neba. 33 Jer je kruh Božji onaj koji silazi s neba i daje život svijetu.«
34 Tada mu rekoše: »Gospodine, daj nam svagda taj kruh!« 35 Isus im odvrati: »Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, ne će ogladnjeti; i tko vjeruje u mene, ne će nikad ožednjeti. 36 Ali vam rekoh: Vi me vidjeste, a ipak ne vjerujete. 37 Sve što meni daje Otac, k meni će doći, i onoga koji dolazi k meni, ne ću istjerati. 38 Jer siđoh s neba ne da činim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. 39 A ovo je volja onoga koji me posla: da od svega što mi dade ništa ne izgubim, nego da to uskrisim u posljednji dan. 40 A ovo je volja mojega Oca: da svaki koji vidi Sina i vjeruje u njega ima život vječni, i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.«

Ja sam kruh života. Tko dolazi k Meni, ne će ogladnjeti; i tko vjeruje u Mene, ne će nikad ožednjeti.

Ivan 6:35

KADA je Isus živio na zemlji, pozivao je ljude da dođu k Njemu, a to čini i danas (r. 35). No, što On i Njegov otac nude, a mi trebamo?

Spasenje. Isus je jedini po kome primamo oproštenje grijeha i obećanje vječnoga života. »Jer je Bog tako ljubio svijet da je predao svojega Jedinorođenog Sina da svaki koji vjeruje u Njega ne propadne, nego da ima vječni život« (Ivan 3:16).

Svrhu. Moramo cijelim srcem, dušom, umom i snagom slijediti Isusa. »Tko hoće Mene slijediti… neka uzme svoj križ na sebe i neka tako ide za Mnom!« (Marko 8:34)

Utjehu. U nevolji i žalosti »Otac milosrđa i Bog sve utjehe… nas tješi u svakoj nevolji« (2 Korinćanima 1:3,4).

Mudrost. U donošenju odluka trebamo mudrost veću od svoje. »Ako li kome od vas nedostaje mudrosti, neka ište od Boga… i dat će mu se« (Jakovljeva 1:5).

Snagu. Kada smo iscrpljeni, »Gospodin daje snagu svome narodu« (Psalam 29:11).

Izobilan život. Puninu života nalazimo u zajedništvu s Isusom koji nam obećaje: »Ja dođoh da imaju život, i to obilnije da ga imaju« (Ivan 10:10).

Isus je rekao: »… onoga koji dolazi k Meni, ne ću otjerati« (Ivan 6:37). Dođite!

– Anne Cetas

Isus nas zove da u Njemu potražimo život.