Božićno svjetlo

Pročitajte: Knjiga Izlaska 3:4-10
4 Kad Gospodin vidje gdje prilazi da vidi, poviknu mu Bog iz grma: »Mojsije, Mojsije!«
On odgovori: »Evo me!«
5 A on zapovjedi: »Ne primiči se bliže ovamo! Izuj obuću s nogu! Jer mjesto na kojemu stojiš sveto je tlo!«
6 I nastavi: »Ja sam Bog oca tvojega, Bog Abrahamov, Izakov i Bog Jakovljev.«
Tada Mojsije zakloni svoje lice, jer se bojao gledati u Boga.
7 A Gospodin reče: »Dobro vidjeh nevolju svojega naroda u Egiptu i razabrah njegovu tužbu na tlačitelje. Znam kako puno trpi. 8 Zato, evo, siđoh da ga izbavim iz ruku Egipćana i da ga izvedem iz te zemlje u zemlju lijepu i prostranu, u zemlju u kojoj teče mlijeko i med, u mjesta gdje su Kanaanci, Hetiti, Amorejci, Perižani i Jebusejci. 9 Dosta tužba Izraelovih sinova dopre do mene, i ja vidim kako ih teško muče Egipćani. 10 Zato sad idi! Šaljem te k faraonu. Izvedi moj narod, Izraelove sinove, iz Egipta!«

Dobro vidjeh nevolju svojega naroda u Egiptu… Zato, evo, siđoh da ga izbavim iz ruku Egipćana…

Izlazak 3:7,8

PREMA onome što sam vidjela, božićno drvce je gorjelo! Nije bila riječ o nizu svjetlucavih lampica, nego o pravoj vatri. Prijatelji su pozvali našu obitelj na tradicionalnu, staronjemačku proslavu Badnjaka. Dočekala su nas tradicionalna jela, kolači i božićno drvca s pravim, upaljenim svjećicama (radi sigurnosti, na svježe posječenom drvcu svjećice su bile upaljene samo te večeri).

Dok sam gledala drvce koje gori, sjetila sam se Mojsijeva susreta s Bogom u gorućem grmu. Dok je u pustinji čuvao ovce svog tasta Jitra, Mojsije se iznenadio kad je ugledao gorući grm, koji ne izgara. Kad je prišao bliže, da vidi o čemu je riječ, Bog ga je pozvao po imenu. Poruka iz gorućeg grma nije bila osuda nego izbavljenje izraelskog naroda. Bog je vidio njihovu nevolju i bijedu jer su bili robovi u Egiptu i sišao je da ih izvede »iz te zemlje u zemlju lijepu i prostranu« (r. 8).

Iako je Bog spasio Izraelce ropstva u Egiptu, cijelo čovječanstvo još je uvijek trebalo oslobođenje – ne samo od tjelesne patnje nego i od posljedica koje su zlo i smrt donijeli u naš svijet. Stotine godina poslije, Bog je odgovorio tako što je poslao »Svjetlo istinito«, svoga Sina, Isusa (Ivan 1:9,10). Poslao ga je ne zato da »osudi svijet, nego da se svijet po njemu spasi« (3:17).

– Lisa M. Samra

Nebeski Oče, hvala ti što si poslao Isusa, Svjetlo svijeta.