Snaga glazbe

10 veljaca

A ja ću pjevati Tvoju jakost, rano ujutro slavit ću Tvoje milosrđe jer si mi bio utočište i zaklon u dan nevolje.

Psalam 59:17

Muška pjevačka društva u Walesu duboko su ukorijenjena u njihovu kulturu. Prije Drugoga svjetskog rata jedno je takvo pjevačko društvo održavalo vezu i natjecalo se s jednim njemačkim pjevačkim društvom. No, tu je vezu tijekom rata i nakon njega zamijenilo neprijateljstvo. Napetost je postupno prevladana zahvaljujući poruci ugraviranoj na peharu koji bi dobio pobjednik natjecanja. U dvije kratke strofe je pisalo: »Razgovaraj sa mnom, i ti si moj prijatelj. Pjevaj sa mnom, i ti si moj brat.«

Snaga glazbe da iscijeli i pomogne je dar od Boga koji tješi mnoge. Vjerojatno nam zato psalmi tako snažno govore. U njima nalazimo riječi koje dodiruju naše srce i potiču nas da iz dubine duše kažemo Bogu: »A ja ću pjevati Tvoju jakost, rano ujutro slavit ću Tvoje milosrđe jer si mi bio utočište i zaklon u dan nevolje« (r. 17). Nevjerojatno, ali David je napisao tu pjesmu dok ga je progonio čovjek koji ga je žalio ubiti! Usprkos smrtnoj opasnosti, David se sjetio Božje snage i milosrđa. Pjevanje o Njemu ga je ohrabrilo da ne posustane.

Zamolimo Boga da nam danas da pjesmu koja će nas uvijek podsjetiti na Njegovu dobrotu i veličinu.

– Bill Crowder

Želim pjevati Gospodinu pjesmu
i posvetiti Bogu himan svoj. – Suci 5:3

Psalam 59:8-18

8 Gledaj! Oni rigaju svojim ustima, njihove usne su kao mačevi. »Tko to čuje«? 9 Ali ti, Gospode, ti ćeš im se nasmijati; ti ćeš se narugati svim tim neznabošcima. 10 Jakosti moja, na tebe ću gledati jer ti si mi, Bože, utočište! 11 Bože moj, milosrđe moje! Nek me Bog predvodi i nek da nasladu očima mojim nad protivnicima mojim. 12 Ubij ih, moj narod nek to ne zaboravi! Raspi ih i satri svojom snagom! Štite naš, Gospode! 13 Za grijeh njihovih usta, za riječi njihova jezika neka se uhvate u svojoj oholosti! Za kletvu i laž koje izgovoriše. 14 Istrijebi ih u gnjevu, uništi ih da ih nema! Neka spoznaju da Bog vlada u Jakovu sve do zemaljskih krajeva! 15 Uvečer se opet vraćaju, režu kao psi i skiću se gradom. 16 Tumaraju okolo za hranom i ne nasitivši se, mrmljaju. 17 A ja ću pjevati tvoju jakost, rano ujutro slavit ću tvoje milosrđe jer si mi bio utočište i zaklon u dan nevolje. 18 Jakosti moja, tebi ću pjevati, jer ti si mi, Bože, utočište, Bože, ljubavi moja!