Što se tebe to tiče?

13 lipanj 2015Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 21:15-22

15 Poslije objeda reče Isus Šimunu Petru: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Reče mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te ljubim.« Reče mu: »Pasi jaganjce moje!« 16 Reče mu opet drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Reče mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te ljubim.« Reče mu: »Pasi jaganjce moje!« 17 Reče mu treći put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Ožalosti se Petar što mu reče po treći put: »Ljubiš li me?« i reče mu: »Gospodine, ti sve znaš, ti znaš da te ljubim.« Reče mu Isus: »Pasi ovce moje! 18 Zaista, zaista kažem ti: Kad si bio mlađi, opasivao si se sam i išao si kamo si htio; a kad ostariš, raširit ćeš svoje ruke i drugi će te opasivati i odvesti kamo ne ćeš.« 19 A tim riječima htjede označiti kakvom će smrću proslaviti Boga. Na to mu reče: »Pođi za mnom!«
20 Petar se obazre i vidje gdje za njim ide onaj učenik koga je Isus ljubio, koji se na večeri naslonio na njegove grudi i rekao: »Gospodine, tko je taj koji će te izdati?« 21 Kad ga ugleda Petar, reče Isusu: »Gospodine, a što će ovaj?« 22 Reče mu Isus: »Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga? Ti pođi za mnom!«

Odgovori mu Isus: (…) »Ti me slijedi!«

Ivan 21:22 (K. S.)

DRUŠTVENI mediji korisni su za mnogo toga, ali zadovoljstvo nije jedno od njih. Barem ne za mene. Čak i kada su moji ciljevi dobri, obeshrabruje me to što me neprestano podsjećaju da su ih drugi postigli prije mene i s boljim rezultatom. Vrlo se lako obeshrabrim i zato se često moram podsjetiti da me Bog ni u čemu nije zakinuo. Dao mi je sve što trebam da učinim ono što On želi da učinim.

To znači da ne trebam više novca, niti zajamčeni uspjeh, bolje radne uvjete ni drugi posao. Ne trebam odobravanje niti dopuštenje drugih, bolje zdravlje ni više vremena. Možda će mi Bog dati neke od tih stvari, ali sve što trebam već imam, jer kada daje posao, On osigurava sve što trebamo. Jedina moja zadaća je da upotrijebim vrijeme i darove koje mi je dao na blagoslov drugima i proslavim Njega.

Isus i Petar razgovarali su o toj temi. Nakon što je pripremio doručak na obali Galilejskog jezera, Isus je rekao Petru što će mu se dogoditi na kraju života. Pokazujući na Ivana Petar je pitao: »Gospodine, a što će biti s ovim?« (r. 21), a On mu je odgovorio: »Što se tebe to tiče?« (r. 22)

To si pitanje moram postaviti uvijek kada se uspoređujem s drugima. Odgovor znam: »Ne tiče me se«. Moje je da slijedim Isusa i budem mu vjerna s darovima i prilikama koje imam.

– Julie Ackerman Link

Malodušnost dolazi kada se uspoređujemo s drugima; zadovoljstvo dolazi kada gledamo na Boga.