Raskinuti okove

Pročitajte: Poslanica Efežanima 1:3-14

3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima, u Kristu. 4 U njemu nas je izabrao prije postanka svijeta, da budemo sveti i neokaljani pred njim. 5 U ljubavi nas je unaprijed odredio po Isusu Kristu za svoje sinovstvo, po slobodnoj odluci svoje volje. 6 Učinio je to da slavimo njegovu slavnu milost kojom nas je obdario u Ljubljenome. 7 U njemu imamo otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje grijeha po bogatstvu njegove milosti. 8 Nju je obilno udijelio nama u svakoj mudrosti i razboritosti, 9 očitovavši nam otajstvo svoje volje po svojoj slobodnoj odluci, koju je unaprijed odredio u njemu; 10 da je izvrši u punini vremenâ: da sve sjedini u Kristu kao glavi, što je na nebesima i na zemlji.
11 U njemu i mi postadosmo baštinici unaprijed određeni po odredbi onoga koji sve čini po odluci svoje volje 12 da bismo bili na hvalu njegove slave, mi koji smo se prije uzdali u Krista. 13 U njemu ste i vi, čuvši riječ istine, evanđelje svojega spasenja, i povjerovavši, opečaćeni Svetim i obećanim Duhom. 14 On je zalog naše baštine za stečeno otkupljenje, na hvalu njegove slave.

U Njemu imamo otkupljenje Njegovom krvlju, oproštenje grijeha po bogatstvu Njegove milosti.

Efežanima 1:7

POSJETITI Christ Shurch Cathedral u Stone Townu, Zanzibar, za nas je bilo potresno iskustvo jer se nalazi na mjestu koje je nekoć bilo najveća tržnica robova u Istočnoj Africi. Oni koji su zamislili i projektirali tu katedralu, željeli su različitim simbolima zorno prikazati kako Evanđelje raskida lance ropstva.

Nikada više to mjesto neće biti mjesto zla, nepravde i strašnih zločina, nego Božje utjelovljene milosti.

Oni koji su gradili katedralu željeli su pokazati kako Isusova smrt na križu oslobađa od grijeha – o čemu apostol Pavao govori u svojem pismu crkvi u Efezu: »U Njemu imamo otkupljenje Njegovom krvlju« (r. 7). Ovdje riječ otkupljenje upućuje na starozavjetno shvaćanje tržnice, mjesta na kojemu netko otkupljuje osobu ili stvar. Isus otkupljuje osobu od života robovanja grijehu i zlu.

U uvodnim riječima u tome pismu (r. r. 3-14) Pavao si daje oduška i raduje se slobodi koju ima u Kristu. U svakom novom nizu slavljenja iznova skreće našu pozornost na Božje djelo milosti za nas kroz Isusovu smrt, koja nas oslobađa od spona grijeha. Više ne moramo robovati grijehu jer smo oslobođeni da živimo za Boga i Njemu na slavu.

– Amy Boucher Pye

Isus nas otkupljuje od ropstva grijehu.