Božja »glavnja«

Pročitajte: Zaharija 3:1-7

1 Tada mi dade da vidim velikoga svećenika Jošuu, kako stoji pred Gospodnjim anđelom, dok je s desne njegove stajao Sotona, da ga optuži. 2 Gospodin reče Sotoni: »Gospodin neka ti zapovjedi šutnju, Sotono! Gospodin, koji je izabrao Jeruzalem, neka ti zapovjedi šutnju! Nije li ova glavnja istrgnuta iz ognja?« 3 A Jošua je bio odjeven u prljave haljine kad je stajao pred anđelom. 4 Ovaj progovori onima što su stajali pred njim: »Skinite s njega te prljave haljine!« A njemu reče: »Evo, oduzimam s tebe tvoju krivnju i odijevam te u svečane haljine!« 5 Onda zapovjedi: »Stavite mu i čistu kapu na glavu!« Tada mu staviše čistu kapu na glavu i odjenuše mu haljine, a anđeo je stajao.
6 I Gospodnji anđeo dade Jošui ovo obećanje: 7 »Ovako veli Gospodin nad vojskama: Ako uziđeš mojim putovima i zadržiš što sam ustanovio, tada ćeš upravljati mojim Hramom i čuvati moje trijemove, i dat ću ti slobodan pristup k ovima što ovdje stoje.

Evo, oduzimam s tebe tvoju krivnju i odijevam te u svečane haljine!

Zaharija 3:4

NOSEĆI najmanju djeca, izbezumljena je kućna pomoćnica istrčala iz kuće u plamenu glasno dozivajući petogodišnju Jacky. Ali ona ju nije slijedila. Dvojica prolaznika brzo su se snašla. Jedan se popeo na ramena drugog i kroz prozor su izvukli Jacky – trenutak prije nego što se krov srušio. Mala je Jacky, rekla je njezina majka Susanna, bila »glavnja«, cjepanica istrgnuta iz ognja.

Susanna Wesley citirala je Zahariju, proroka koji pruža dragocjen uvid u Božji karakter. Imajući na umu viđenje koje je imao, prorok nas vodi u sudnicu gdje Sotona stoji pred Velikim svećenikom Jošuom (r. 1) i optužuje ga. No Gospodin kori Sotonu: »Nije li ova glavnja istrgnuta iz ognja?« (r. 2). Zatim kaže Jošui: »Evo, skidam s tebe tvoju krivicu i odijevam se u dragocjenu haljinu!« (r. 4, K. S.) Nakon toga Gospodin pred Jošuu stavlja ovaj izazov i priliku: »Ako uziđeš mojim putovima i zadržiš što sam ustanovio, tada ćeš upravljati Mojim Hramom« (r. 7). Predivna slika dara koji primamo od Boga kroz vjeru u Isusa! On nas otima iz vatre, čisti nas i djeluje u nama dok slijedimo Duha Svetoga. Možemo reći da smo i mi Božje »glavnje« istrgnute iz ognja.

– Tim Gustafson

Bog nas spašava jer nas ljubi; onda nas oprema da Njegovu ljubav dijelimo s drugima.