Bogati u Bogu

Pročitajte: Prva poslanica Timoteju 6:6-11

6 Uistinu, velik je dobitak pobožnost, kad je zadovoljna onim što ima. 7 Jer ništa nismo donijeli na svijet; isto tako ne možemo ništa ni odnijeti. 8 A kad imamo hranu i odjeću, budimo time zadovoljni! 9 Oni koji se hoće obogatiti, upadaju u napast i zamku i u mnoge lude i škodljive želje koje vuku ljude u propast i zator. 10 Doista, lakomost je korijen svih zala. Njoj se neki predadoše pa zalutaše od vjere i na sebe navukoše mnoge jade.
11 A ti, o čovječe Božji, bježi od ovoga! Idi za pravdom, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, strpljivošću, krotkošću!

Uistinu, velik je dobitak pobožnost, kad je zadovoljna onim što ima.

1 Timoteju 6:6

ODRASTAJUĆI za vrijeme Svjetske gospodarske krize 1929. godine, moji su roditelji prošli mnoge nedaće. Kao rezultat toga, bili su vrlo štedljivi kad su odrasli – marljivo su radili i mudro raspolagali novcem. Nikada nisu bili pohlepni. Davali su vrijeme, sposobnosti i novac svojoj crkvi, dobrotvornim udrugama i potrebitima. Uistinu su mudro upravljali novcem i radosno davali.

Kao vjernici u Isusa, moji su roditelji vrlo ozbiljno uzeli k srcu upozorenje apostola Pavla: »Oni koji se hoće obogatiti, upadaju u napast i zamku, u mnoge lude i škodljive želje koje vuku ljude u propast i zator« (r. 9). Pavao je to upozorenje dao Timoteju, mladom pastoru u Efezu, gradu čije je bogatstvo mamilo i bogate i siromašne. »Doista, lakomost je korijen svih zala. Njoj se neki predadoše i zalutaše od vjere i na sebe navukoše mnoge jade« (r. 10), nastavlja Pavao.

Pa ima li lijeka protiv pohlepe? Ima. Biti »bogati kod Boga«, rekao je Isus (pročitajte Luka 12:13–21). Tražimo li, cijenimo i volimo li svoga nebeskog Oca iznad svega, On ostaje naša najveća radost. »Okrijepi nas ujutro svojom dobrotom da se radujemo i veselimo u sve svoje dane!« (Psalam 90:14) pjeva psalmist. Svakodnevno uživanje u Njemu oslobađa nas zavisti i zadovoljni smo.

– Patricia Raybon

Isuse, zamijeni našu pohlepu svetom glađu za Tobom!