Pronađeni na rubovima

Pročitajte: Evanđelje po Luki 19:1-10

1 On dođe u Jerihon i prolazio je kroz mjesto. 2 Tamo je bio čovjek po imenu Zakej. Bio je carinički starješina, i bio je bogat. 3 Želio je vidjeti Isusa i upoznati ga, ali nije mogao od mnoštva naroda; jer je bio maloga rasta. 4 Zato potrča naprijed i popne se na divlju smokvu da ga mogne vidjeti; jer je Isus onuda trebao proći. 5 Kad dođe Isus na ono mjesto, pogleda gore i reče mu: »Zakeju, brzo siđi; jer danas trebam proboraviti u tvojoj kući.« 6 I siđe brzo, i primi ga s radošću. 7 Svi koji to vidješe mrmljali su i govorili: »Svratio je u kuću grješnika.« 8 A Zakej stupi pred Gospodina i reče: »Gospodine, pola svog imanja dajem siromasima; i ako sam koga prevario, vraćam četverostruko.« 9 Isus mu reče: »Danas je došlo spasenje ovoj kući, jer je i on Abrahamov sin. 10 Sin Čovječji je došao potražiti i spasiti što je bilo izgubljeno.«

Sin Čovječji je došao potražiti i spasiti što je bilo izgubljeno.

Luka 19:10

OKRUŽENA mnoštvom gledatelja na motociklističkoj smotri, na kojoj sudionici svojim umijećem oduzimaju dah, morala sam stajati na prstima kako bih išta vidjela. Pogledala sam uokolo i opazila troje djece na obližnjem stablu. Očito ni oni nisu mogli doći dovoljno blizu da vide motocikliste.

Gledajući njih sjetila sam se Zakeja, za koga Luka piše da je bio bogati »carinički starješina« (r. 2). Židovi su carinike često smatrali izdajnicima jer su za rimsku vlast prikupljali porez od svojih sunarodnjaka Izraelaca, a uz to tražili i novac za sebe kako bi dodatno zaradili. Dakle, Zakej je vjerojatno bio odbačen od svoje zajednice.

Kada je Isus prolazio kroz Jerihon, Zakej, inače »maloga rasta«, želio Ga je vidjeti, ali nije mogao preko mnoštva. Bespomoćan i usamljen, popeo se na stablo divlje smokve da bolje vidi (r. r. 3,4). I upravo tamo, iza mnoštva, Isus ga je potražio i rekao mu da siđe sa stabla jer danas treba »proboraviti« u njegovoj kući (r. 5).

Zakejeva priča podsjeća nas da je Isus »došao potražiti i spasiti što je bilo izgubljeno«, nudeći svoje prijateljstvo i dar spasenja (r. 10). Čak i ako osjećamo da smo na samom rubu svoje zajednice, gurnuti iza ‘mnoštva’, možemo biti sigurni da nas, čak i tamo, Isus pronalazi.

– Lisa M. Samra

Isus neće samo proći pokraj nas kada Ga trebamo.