Moćan

Pročitajte: Prva knjiga o Samuelu 17:32,41-47

32 David je rekao Šaulu: »Neka ničije srce ne klone zbog njega. Tvoj će sluga ići i boriti se s Filistejcem.«
41 Filistejac je išao i približavao se Davidu. Njegov je štitonoša išao pred njim. 42 Filistejac je pogledao, ugledao Davida i prezreo ga – jer je bio još mladić, crvenokos i lijepa izgleda. 43 Filistejac je rekao Davidu: »Zar sam ja pas pa ideš na mene štapom?« I Filistejac je prokleo Davida svojim bogovima. 44 Zatim je rekao Davidu: »Dođi k meni, tvoje ću meso dati nebeskim pticama i poljskim zvijerima.«
45 David je odgovorio Filistejcu: »Ti dolaziš protiv mene s mačem, kopljem i sabljom, a ja idem protiv tebe u ime Gospodina nad Vojskama. To je Bog Izraelovih postrojbi kojima se rugaš. 46 Danas te je Gospodin predao u moje ruke. Ubit ću te i odsjeći ti glavu. Trupla filistejske vojske danas ću dati nebeskim pticama i poljskim životinjama. Cijela će zemlja znati da ima Boga u Izraelu. 47 I sva će ova zajednica shvatiti da Gospodin ne daje pobjedu mačem i kopljem. Ovo je Gospodinova bitka. Dat će vas u naše ruke.«

Kad Filistejac pogleda i vidje Davida, samo mu se podsmjehnu, jer je bio još tako mlad.

1 Samuelova 17:42

SAYBIE je rođena kao nedonošče. Imala je samo 23 tjedna i težila jedva 245 grama. Liječnici su sumnjali da će Saybie preživjeti. Rekli su roditeljima da imaju još samo sat vremena sa svojom kćerkicom. Međutim, Saybie se počela boriti za život. Na ružičastom kartonu kraj njezinog inkubatora pisalo je »sićušna, ali moćna«. Nakon pet mjeseci boravka u bolnici otišla je kući i težila 2,26 kg. Postigla je svjetski rekord: bila je najsitnije preživjelo novorođenče na svijetu.

Priče onih koji pobjeđuju imaju silnu snagu. U Bibliji nalazimo jednu takvu priču. David, pastir dječačke dobi, dobrovoljno se javio za borbu protiv Golijata – ratnika diva koji je prkosio Bogu i prijetio Izraelu. Kralj Šaul smatrao je Davida smiješnim i rekao: »Ne možeš ti ići na toga Filistejca i s njim se boriti. Jer ti si još dječak, a on je ratnik od mladosti« (r. 33). Dalje čitamo: »Kad Filistejac pogleda i vidje Davida, samo mu se podsmjehnu, jer je bio još tako mlad, rumen i krasna lica« (r. 42). Međutim, David nije sam ušao u bitku. Došao je »u ime Gospodina nad vojskama, Boga vojske Izraelove« (r. 45). U predvečerje David je pobjednički stajao iznad mrtvog Golijata.

Koliko god bilo breme problema koje nas muči, kad je Bog s nama, ne trebamo se bojati.

– Winn Collier

Bože, pouzdajemo se u tvoju snagu.