Briga našeg oca

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 10:16-20,26-31

16 Eto, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi! 17 Čuvajte se ljudi! Oni će vas predavati sudovima i bičevat će vas u sinagogama. 18 Zbog mene vodit će vas pred namjesnike i kraljeve da dadete svjedočanstvo pred njima i pred neznabošcima. 19 A kad vas predaju, ne brinite se kako ćete ili što ćete govoriti! U onaj čas dat će vam se što ćete govoriti. 20 Jer niste vi koji govorite, nego Duh vašega Oca govori preko vas.
26 Ne bojte ih se, dakle! Jer nema ništa sakriveno što se ne bi otkrilo, ništa tajno što se ne bi doznalo. 27 Što vam kazujem u tami, to navješćujte na svjetlosti; što vam se šapće na uho, to propovijedajte na krovovima! 28 Ne bojte se onih koji, doduše, mogu ubiti tijelo, ali duše ne mogu ubiti! Nego se bojte onoga koji može dušu i tijelo pogubiti u paklu! 29 Ne kupuju li se dva vrapca za pet novčića? A ipak, nijedan od njih ne pada na zemlju bez znanja vašega Oca. 30 A u vas je, štoviše, izbrojena sva kosa na glavi. 31 Ne bojte se, dakle! Vi ste više vrijedni negoli mnogi vrapci.

Ne kupuju li se dva vrapca za pet novčića? A ipak, nijedan od njih ne pada na zemlju bez znanja vašega Oca.

Matej 10:29

TRES! Podigla sam pogled i naćulila uši. Na prozorskom staklu ugledala sam mrlju. Provirila sam na palubu i ugledala tijelo ptice koje se još slabo micalo. Srce me zaboljelo. Htjela sam pomoći krhkom pernatom stvorenju.

U 10. poglavlju Evanđelja po Mateju Isus je opisao brigu svoga Oca za vrapce da bi utješio učenike dok ih je upozoravao na nadolazeće opasnosti. Dao im je vlast »da izgone nečiste duhove i da liječe svaku bolest i svaku nemoć« (r. 1), a dao im je i upute. Iako se učenicima mogla činiti silnom moć da čine takva djela, mnogi će im se usprotiviti, uključujući one na vlasti, njihove obitelji, a bit će i progonjeni (r. 16-28).

Tada im je u 10:29-31 Isus rekao da se ne boje onoga s čime se suočavaju jer će se njegov Otac uvijek brinuti za njih. »Zar se ne prodaju dva vrapca za jedan novčić?« upitao ih je. »Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez dopuštenja Oca vašega… Dakle, ne bojte se! Vi više vrijedite od mnoštva vrabaca« (r. 29-31, K. S.).

Pticu sam provjeravala tijekom dana, bila je živa, ali nepomična. Tada je kasno navečer nestala. Molila sam se da se oporavila. Ako je meni bilo toliko stalo do ptice, Bogu je bilo stalo još više. Zamislite tek koliko mu je stalo do vas i mene!

– Elisa Morgan

Dragi oče, hvala ti što nas čuvaš i brineš se za nas.