U Boga se uzdajemo

Pročitajte: Izaija 30:1-5,15-18

1 »Teško sinovima odmetnicima«
– govori Gospodin –
»koji smišljaju naume koji nisu od mene,
i sklapaju saveze koje ja ne ću,
pa gomilaju grijeh na grijeh.
2 Oni silaze u Egipat ne pitajući me,
da se stave u faraonovu zaštitu
i da traže utočišta u sjeni Egipta.
3 Ali će vam faraonova zaštita biti na sramotu
i utočište u sjeni Egipta na porugu.
4 Knezovi su njihovi u Soanu Tanisu
i glasnici su njihovi došli do Hanesa.
5 Ali će se svi razočarati u narodu
koji im ne koristi ništa,
koji im ne nosi ni pomoći ni koristi,
nego samo razočaranje i sramotu.«

15 Jer ovako govori svemogući Gospodin,
Izraelov Svetac:
»Ako se vratite i ostanete mirni, spasit ćete se.
U miru i uzdanju je vaša snaga.
Ali vi ne htjedoste.
16 Vi rekoste: Ne, nego ćemo pobjeći na konjima! –
Zato ćete bježati!
Pojahat ćemo brze konje! –
Zato će brzi konji biti vaši progonitelji!
17 Bježat će vas tisuća
kad jedan zaprijeti;
kad zaprijete petorica,
bježat ćete svi,
dok ne budete ničemu drugome slični
nego smjerokazu na gorskoj visini,
stijegu na humu.«

18 Zato oklijeva Gospodin da vam se smiluje,
i zato čeka da vas pomiluje.
Jer je Gospodin Bog pravde.
Blago svima koji ga čekaju!

 

Ako se vratite i ostanete mirni, spasit ćete se. U miru i uzdanju je vaša snaga.

Izaija 30:15

U prvim danima Američkog rata za neovisnost pobunjenici su krenuli u pohod na britanske snage u Quebecu. Kad su na putu za Kanadu prolazili kroz Massachusetts, otišli su do grobnice poznatog evangelizatora Georgea Whitefielda. Otvorili su njegov lijes, skinuli mu službeni ovratnik i manšete, odjeću izrezali na komadiće i podijelili vojnicima uvjereni da će im to pomoći da pobijede.

No ratni pohod nije uspio. To jasno pokazuje ljudsku sklonost da se pouzdajemo u nešto manje od odnosa s Bogom – novac, ili ljudsku snagu ili čak vjerske tradicije – za svoje konačno blagostanje. Bog je na to upozorio svoj narod kada im je zaprijetila opasnost od Asirije, a oni su zatražili faraonovu pomoć, umjesto da se odvrate od grijeha i obrate njemu: »Jer ovako govori svemogući Gospodin, Izraelov Svetac: ‘Ako se vratite i ostanete mirni, spasit ćete se. U miru i uzdanju je vaša snaga. Ali vi ne htjedoste. Vi rekoste: Ne, nego ćemo pobjeći na konjima! Zato ćete bježati!’« (r. 15,16)

I njihov je ‘pohod’ propao (baš kao što je Bog rekao da hoće) i Asirija je pokorila Judu. Ali Bog je također rekao svome narodu da čeka da ih pomiluje. I onda kada se pouzdajemo u sve što je manje od Boga, on pruža ruku i pomaže nam da mu se vratimo. »Blago svima koji ga čekaju!« (r. 18)

– James Banks

Bože, pomogni nam da se prije svega uzdamo u tebe!