Nismo bez oca

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 6:5-13

5 Kad se molite, ne budite kao licemjeri! Oni se najradije mole u sinagogama i na uličnim uglovima, da upadnu ljudima u oči. Zaista kažem vam, oni su već primili svoju plaću. 6 Kad se ti hoćeš moliti, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i moli svog Oca u tajnosti! Tvoj Otac, koji vidi u tajnosti, platit će ti. 7 Kad se molite, ne brbljajte kao neznabošci! Oni misle da će biti uslišani zbog svojih mnogih riječi. 8 Ne povodite se za njima! Jer zna vaš Otac što vam treba prije nego ga zamolite. 9 Ovako se molite:
Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje!
10 Dođi kraljevstvo tvoje!
Budi volja tvoja;
kako na nebu, tako i na zemlji!
11 Kruh naš svagdanji daj nam danas!
12 I otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima svojim!
13 I ne uvedi nas u napast,
nego nas izbavi od zla!

Taj Duh svjedoči našemu duhu da smo djeca Božja.

Rimljanima 8:16

JOHN Sowers u svojoj knjizi Naraštaj bez očeva napisao je da nijedan naraštaj nije vidio toliko svojevoljno odsutnih očeva kao ovaj s 25 milijuna djece koja odrastaju u obitelji samo s jednim roditeljem, uglavnom majkama. Prema vlastitu iskustvu, da sam naletio na oca na ulici, ne bih ga prepoznao. Moji su se roditelji razveli kad sam bio malen, a sve fotografije mog oca su spaljene. Zato sam godinama osjećao da nemam oca. Tada sam u trinaestoj godini čuo molitvu Očenaš (Matej 6:9-13) i rekao sam sebi: »Možda nemaš zemaljskog oca, ali sada imaš Boga kao svoga nebeskog Oca.«

Deveti redak započinje riječima: »Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje!« Prije toga u 7. retku piše: »… ne brbljajte« kad se molite možda se pitate kako su ta dva retka povezana. Shvatio sam, jer Bog pamti, da ne trebamo ponavljati. On doista razumije, pa ne trebamo objašnjavati. On ima suosjećajno srce, pa ne trebamo sumnjati u njegovu dobrotu. A budući da on zna kraj od početka, znamo da je njegov odabir vremena savršen.

Bog je naš Otac, stoga ne trebamo mnogo riječi (r. 7) da bismo ga dirnuli. Kroz molitvu razgovaramo s Ocem koji nas voli, brine se za nas i učinio nas je svojom djecom po Isusu.

– Albert Lee

Nebeski Oče, hvala ti što kao tvoja djeca kroz molitvu možemo doći k tebi.