Živa voda

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 7:37-39
37 U posljednji veliki dan blagdana stajao je Isus i vikao: »Tko je žedan, neka dođe k meni! Neka pije, tko vjeruje u mene, kako kaže Pismo. 38 Rijeke će žive vode poteći iz njegove utrobe.« 39 A to reče za Duha kojega su imali primiti oni koji vjeruju u njega. Duh Sveti nije naime još bio došao, jer se Isus još nije bio proslavio.

Tko je žedan, neka dođe k meni! Neka pije…

Ivan 7:37

REZANO cvijeće došlo je iz Ekvadora. Dok je stiglo u moju kuću, bilo je klonulo i umorno od puta. Upute kažu da ih oživite hladnom svježom vodom. Prije toga, međutim, trebalo je podrezati stabljike kako bi cvijeće lakše upilo vodu. Ali hoće li se oporaviti?

Sljedećeg jutra dobila sam odgovor. Veličanstveni ekvadorski buket cvijeća kakvo nikada prije nisam vidjela oduzimao je dah. Svježa voda učinila je razliku – podsjetnik na ono što je Isus rekao o vodi i što ona znači za vjernike.

Kada je Isus zamolio Samarijanku vode da se napije – nagovještavajući da će piti ono što ona zahvati u studencu – promijenio je njezin život. Bila je iznenađena njegovim zahtjevom. Židovi su s visoka gledali na Samarijance. Ali Isus je rekao: »Kad bi ti znala Božji dar i onoga tko ti govori: Daj mi da se napijem! – ti bi ga zamolila, i on bi ti dao vodu živu« (Ivan 4:10). Poslije, u Hramu, viknuo je: »Tko je žedan, neka dođe k meni! Neka pije, tko vjeruje u mene… Rijeke će žive vode poteći iz njegove utrobe« (r. 37-39). Time je mislio na Duha kojega su oni koji vjeruju u njega potom trebali primiti.

Božji osvježavajući Duh oživljava nas danas kada smo umorni od života. On je Živa Voda, koja prebiva u našim dušama. Danas zagrabimo duboko.

– Patricia Raybon

Ljubljeni Oče, kada smo umorni i žedni, hvala ti za dar tvoga Duha – Živu Vodu – koja nas krijepi.