Prilike da svijetlimo

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 5:13-16
13 Vi ste sol zemlji. Ako li sol obljutavi, čime će se onda soliti? Ne valja više ni za što; baci se napolje i ljudi je pogaze. 14 Vi ste svjetlost svijetu. Grad koji stoji na gori ne može se sakriti. 15 Niti se užiže svijeća i stavlja pod posudu, nego na svijećnjak. Tada svijetli svima u kući. 16 Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave vašega Oca na nebesima.

Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave vašega Oca na nebesima.

Matej 5:16

U ožujku 2020. godine šećući svog psa u rodnom gradu, John, umirovljeni financijski stručnjak, vidio je kamione, cerada i bijele šatore, od kojih je svaki imao križ i naziv dobrotvorne organizacije za koju nikada prije nije čuo. Kad je otkrio da grade pokretnu bolnicu za one u njegovu gradu koji su oboljeli od bolesti COVID-19, pitao je može li pomoći. Tjednima su se, unatoč različitim vjerskim i političkim uvjerenjima, on i njegova obitelj uključivali gdje god su mogli. John je rekao: »Svaka osoba koju sam upoznao bila je zaista draga.« Pohvalio je i to što ih nitko ne plaća da pomažu.

Kao odgovor na ogromne potrebe koje su proizišle iz pandemije koronavirusa, okupili su se najrazličitiji poslovni ljudi, a vjernici u Isusa dobili su nove prilike da Kristovo svjetlo podijele s drugima. U Propovijedi na gori Isus je podučio svoje sljedbenike: »Vaše svjetlo neka tako zasja pred ljudima da vide vaša djela ljubavi…« (r. 16, K. S.). Mi sjajimo Kristovim svjetlom dopuštajući da nas Duh vodi u ljubaznim, blagim riječima i djelima (Galaćanima 5:22,23). Kada dopuštamo da Isusovo svjetlo jasno zasja u našem svakodnevnom životu, proslavljamo našeg Oca na nebesima.

Blistajmo danas i svakoga dana za Krista, jer nam pomaže da budemo sol i svjetlo u svijetu koji ga očajnički treba.

– Alyson Kieda

Isuse, obasjaj nas svojim svjetlom da svijetlimo kao ti.