Ljubav nas mijenja

Pročitajte: Djela apostolska 9:1-22
1 Još je uvijek gorio Savao prijetnjama i umorstvom protiv Gospodinovih učenika. On pristupi k velikomu svećeniku 2 i zamoli od njega poslanice na sinagoge u Damasku. Ako tamo nađe pristaše ovog Puta, da ih, muškarce i žene, dovede svezane u Jeruzalem. 3 Kad je na svojemu putu došao u blizinu Damaska, odjednom ga obasja svjetlost s neba. 4 On pade na zemlju, začu glas gdje mu govori: »Savle, Savle, zašto me progoniš?« 5 On reče: »Tko si ti, Gospodine?« A on će: »Ja sam Isus koga ti progoniš. 6 Ustani i uđi u grad! Ondje će ti se kazati što trebaš činiti.« 7 A ljudi što su putovali s njim stajali su začuđeni jer su, doduše, razabirali zvuk glasa, ali nisu vidjeli nikoga. 8 Savao ustade sa zemlje, i otvorenim svojim očima ništa nije vidio. Tada ga uzeše za ruke i uvedoše u Damask. 9 Nije vidio tri dana, a nije jeo niti pio.
10 A u Damasku je bio jedan učenik, po imenu Ananija. Njemu reče Gospodin u viđenju: »Ananija!« On odvrati: »Evo me, Gospodine!« 11 A Gospodin mu reče: »Ustani i idi u ulicu koja se zove Prava, i potraži u Judinoj kući Taržanina po imenu Savla! On se moli. 12 U viđenju vidje čovjeka imenom Ananiju gdje uđe i stavi ruke na nj da progleda.« 13 A Ananija odgovori: »Gospodine, čuo sam od mnogih za toga čovjeka, kolika zla počini tvojim svetima u Jeruzalemu. 14 I ovdje ima vlast od svećeničkih glavara da veže sve koji zazivaju tvoje ime.« 15 A Gospodin mu reče: »Idi, jer mi je on izabrana posuda. On će raznositi moje ime pred pogane i kraljeve i pred Izraelove sinove. 16 Ja ću mu pokazati koliko treba pretrpjeti za moje ime.«
17 I pođe Ananija te uđe u kuću. Stavivši ruke na njega, reče: »Savle, brate, Gospodin Isus koji ti se ukaza na putu kojim si išao, posla me da progledaš i da se napuniš Duha Svetoga.« 18 I odmah spadoše s njegovih očiju kao ljuske, i progleda, i ustavši, primi krštenje. 19 Tada je jeo i okrijepio se.
Onda ostade još nekoliko dana s učenicima koji su bili u Damasku. 20 I odmah je po sinagogama propovijedao da je Isus Sin Božji. 21 A svi koji su slušali snebivali su se i govorili: »Nije li ovo onaj koji je gonio u Jeruzalemu one što su zazivali to ime, i ovamo je došao zato da ih svezane vodi svećeničkim glavarima?« 22 A Savao je bio sve silniji i zbunjivao je Židove koji su živjeli u Damasku dokazujući da je Isus Mesija.

I odmah je po sinagogama propovijedao da je Isus Sin Božji.

Djela ap 9:20

PRIJE susreta s Isusom bila sam jako pozlijeđena i izbjegavala sam bliske veze u strahu da će se ponoviti. Do udaje za Alana mama mi je bila najbolja prijateljica. Sedam godina poslije, sa svojim petogodišnjim sinom Xavierom otišla sam na crkveno bogoslužje. Sjela sam blizu vrata, bojeći se ikome vjerovati, ali očajnički trebajući pomoć. Srećom, vjernici su bili brižni, molili su se za našu obitelj i rekli mi kako graditi odnos s Bogom kroz molitvu i čitanje Biblije. S vremenom su me Kristova i njihova ljubav promijenile. Dvije godine nakon toga, Alan, Xavier i ja smo kršteni. A onda mi je jednoga dana mama rekla: »Promijenila si se. Reci mi više o Isusu.« Nakon nekoliko mjeseci Krist je postao i njezin Spasitelj.

>Isus mijenja živote… poput života Savla, jednog od najstrašnijih progonitelja vjernika do njegova susreta s Kristom (r. r. 1-5). Savao je morao mnogo toga naučiti o Isusu (r. r. 17-19), a njegova drastična promjena pridonijela je vjerodostojnosti njegova, Duhom nadahnuta, podučavanja (r. r. 20-22).

Vjerojatno naš prvi susret s Isusom neće biti tako dramatičan kao Savlov. Promjena našega života možda neće biti tako brza ili korjenita. Ipak, budu li ljudi oko nas vidjeli da nas Kristova ljubav mijenja, moći ćemo im govoriti o Njemu.

– Xochitl Dixon

Vrijedno je govoriti o Kristovoj ljubavi koja je promijenila vaš život.