On nas drži za ruku

Pročitajte: Izaija 41:8-13

8 »Ali ti, Izraele, slugo moj,
ti, Jakove, kojega sam izabrao,
potomče Abrahama,
mojega prijatelja,
9 ti kojega sam uzeo s krajeva zemlje,
kojega sam pozvao iz najkrajnjega njezina puta,
tebi sam rekao: Ti si moj sluga.
Tebe sam izabrao i nikada te nisam odbacio.
10 Ne boj se jer sam ja s tobom!
Ne gledaj plašljivo naokolo,
jer sam ja tvoj Bog!
Ja te krijepim. Ja ti pomažem.
Ja te podupirem svojom jakom desnicom.

11 Gle, padoše svi u sramotu i porugu,
koji gore u neprijateljstvu protiv tebi.
Uništavaju se i upropašćuju,
koji se bore protiv tebe.
12 Ne nalaziš više, kad ih tražiš,
koji te udaraju.
Bit će kao ništa i opet ništa
oni koji ratuju protiv tebe.
13 Ja sam Gospodin, tvoj Bog,
koji te držim za desnicu,
koji ti govorim: Ne boj se!
Ja sam tvoj pomoćnik!

Ja te krijepim. Ja ti pomažem. Ja te podupirem svojom jakom desnicom.

Izaija 41:10

JEDNE sam nedjelje u crkvi gledala malenu djevojčicu kako silazi stubama. Bila je dražesna, odvažna i samostalna. Stubu po stubu dijete – kojemu su bile oko dvije godine – spuštalo se kat niže. To je bila njezina misija i ona je to postigla. Nasmijala sam se u sebi razmišljajući o odlučnoj neovisnosti toga hrabrog malog djeteta. Nije se bojala jer je znala da ju njezina majka pozorno gleda i njezina je ruka uvijek spremna pomoći joj. To je prikladna slika Božje spremnosti da pomogne svojoj djeci dok prolaze kroz život pun raznovrsnih neizvjesnosti.

Današnji tekst iz Biblije na dva mjesta spominje desnicu. Nakon što je upozorio svoj drevni narod da se ne boji i da ne bude malodušan, Gospodin im je rekao: »Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjedničkom desnicom« (r. 10, K. S.). Mnogoj nesigurnoj i strašljivoj djeci pomogla je snaga njihovih roditelja. To nas podsjeća na Boga i Njegovu moć. Na drugome mjestu kada se spominje desnica Bog nam osobno obećava: »Ja sam Gospodin, tvoj Bog, koji te držim za desnicu« (r. 13). I dok su se životne situacije i vremena promijenili, Gospodin nije. Ne moramo se bojati (r. 10) jer nas On i dalje uvjerava obećanjem, riječima koje očajnički trebamo čuti: »Ne boj se« (r. r. 10,13).

– Arthur Jackson

Kad Božja ruka drži moju ruku, siguran sam!