Kuća na stijeni

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 7:24–29

24 Tko sluša ove moje riječi i izvršava ih, sličan je razboritu čovjeku koji sagradi svoju kuću na stijeni. 25 I udari pljusak, dođoše vode, zapuhaše vjetrovi i napadoše onu kuću; ali ona ne pade, jer je bila sagrađena na stijeni. 26 Nasuprot, tko sluša ove moje riječi, ali ih ne izvršava, nalik je na luda čovjeka koji sagradi svoju kuću na pijesku. 27 I udari pljusak, dođoše vode, zapuhaše vjetrovi i napadoše onu kuću. Ona pade, i njezin je pad bio velik.
28 Kad je Isus dovršio te riječi, mnoštvo je naroda bilo zadivljeno njegovim naukom. 29 Jer je učio kao onaj koji ima moć, a ne kao njihovi pismoznanci.

Tko sluša ove moje riječi i izvršava ih, sličan je razboritu čovjeku koji sagradi svoju kuću na stijeni.

Matej 7:24

U jednoj američkoj državi čak 34.000 kuća prijeti urušavanje zbog loših temelja. Ne sluteći ozbiljnost situacije, jedna je tvrtka izvukla iz kamenoloma kamenje isprepleteno mineralom koji s vremenom uzrokuje pucanje i raspadanje betona. Temelji gotovo šest stotina kuća već su počeli pucati, no taj će broj s vremenom vjerojatno porasti.

Isus je upotrijebio sliku gradnje kuće na nesigurnom temelju upozoravajući na daleko veću opasnost gradimo li svoj život na ‘nesigurnom tlu’. Objasnio je da neki svoj život grade na čvrstoj stijeni, koja daje stabilnost kad se suočimo sa žestokim olujama. Ali neki svoj život grade na pijesku. Kad navale oluje, njihov se život uruši i »velika bijaše njezina ruševina« (r. 27, K. S.). Razlika između gradnje na čvrstom, sigurnom temelju i gradnje na ‘pijesku’ sažeta je u Kristovim riječima »tko sluša ove moje riječi, ali ih ne izvršava« (r. 26). Pitanje nije čujemo li njegove riječi, nego izvršavamo li ih.

Na svakom koraku nude nam se bezbrojni pametni savjeti i različiti oblici pomoći – i mnogo toga je dobro i korisno. No ako svoj život gradimo na bilo kojem temelju osim na poniznoj poslušnosti Božjoj istini, zazivamo nevolje. Činiti ono što Bog kaže, u Njegovoj snazi, jedini je način da imamo kuću – život – izgrađen na stijeni.

– Winn Collier

Bože, budi naše uporište, naša čvrsta Stijena.