Život mira

Pročitajte: Poslanica Galaćanima 5:16-25

16 A velim: U duhu živite, i ne ćete izvršavati tjelesnih želja! 17 Jer tijelo se svojim željama suprotstavlja Duhu, a Duh tijelu; a to se protivi jedno drugome tako da ne činite ono što hoćete. 18 Ako li vas Duh vodi, niste pod Zakonom.
19 Očita su tjelesna djela, a ova su: preljubništvo, nečistoća, besramnost, 20 razuzdanost, idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, ljubomora, srdžbe, spletke, razdori, 21 zavist, ubojstva, pijanstva, razuzdane gozbe i tome slično. Za sve to unaprijed vam kažem, kao što sam i prije kazao: oni koji takvo što čine, ne će postići Božjega kraljevstva.
22 A plod je Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost 23 krotkost, umjerenost; protiv takvih nema zakona. 24 A koji pripadaju Kristu Isusu, raspeli su tijelo sa strastima i požudama. 25 Ako po Duhu živimo, i hodajmo u Duhu!

I Božji mir, koji nadilazi svaki um, čuvat će vaša srca i misli u Kristu Isusu.

Filipljanima 4:7

U australskom Perthu postoji mjesto zvano Shalom House gdje muškarci koji se bore s ovisnostima odlaze potražiti pomoć. U kući Shalom radi brižno osoblje koje ih upoznaje s Božjim šalomom (hebr. mir). Životi slomljeni zbog ovisnosti o drogama, alkoholu, kocki i sličnim razarajućim oblicima ponašanja obnavljaju se Božjom ljubavlju.

U tom procesu promjene ključna je poruka križa. Slomljeni ljudi otkrivaju da zbog Isusova uskrsnuća i njihovi životi mogu doživjeti uskrsnuće. U Kristu stječemo istinski mir i ozdravljenje.

Mir nije samo odsutnost sukoba; to je prisutnost Božje cjelovitosti. Svima nam je potreban taj šalom, a on se nalazi samo u Kristu i njegovu Duhu. Zbog toga je Pavao pisao Galaćanima o preobražavajućem djelu Duha Svetoga. Dok on djeluje u našem životu, donosimo plodove: ljubav, radost, strpljivost i još mnogo toga (Galaćanima 5:22,23).

Dok nam Duh omogućuje život u Božjem miru, učimo donositi svoje potrebe i brige nebeskom Ocu i »mir će Božji, koji nadilazi svaki razum, čuvati srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu« (r. 7, K. S.).

– Bill Crowder

Bože mira, hvala ti što je tvoja želja da mir zavlada u našem životu. Hvala ti za djelovanje Duha koji mijenja naš život i donosi plodove.