ime ne znači kakvi smo

Pročitajte: Prva knjiga Ljetopisa 4:9-10

 

Jabeš prizva Boga Izraelova i reče: »Ako me blagosloviš i raširiš moje područje…«

1 Ljetopisa 4:10

NAKON što sam se udala, više puta sam čula svog muža kako se ispričava zbog toga kakav je. Ljudi su govorili da je previše izravan, previše odvažan jednom riječju previše Russell (Riđokos). Čini se da nisu primijetili da je topao, obziran i osjećajan. Njihove su mu primjedbe nanosile bol.

Jabeš je također živio pod teretom svoga imena. Pri rođenju mati mu nadjenu »ime Jabeš kad reče: ‘Rodih ga s bolom’« (r. 9) – naime Jabeš zvuči kao hebrejska riječ za bol. Bio je obilježen kao »čovjek boli«. Zamislite tu tugu i osamljenost. Izbjegavaju vas i od vas očekuju ono najgore.

Zato je Jabeš prizvao Izraelova Boga govoreći: »‘Ako me doista blagoslivljaš, raširi moje područje…« (r. 10, K. S.). Podsjetio je Boga na obećanja koja je preko Abrahama dao svojem narodu o blagoslovu i proširenju blagoslova (Postanak 12:1-3). Jabeš je prisvojio ta obećanja, u biti govoreći Gospodinu: »Ne dopusti da moje ime određuje kakav sam. Učini što si rekao; blagoslovi me i pošalji da blagosiljam druge!«

Ako je vaše ime ‘teško’, ono vas ne mora odrediti. Nije mog muža. Bog ga je pozvao da bude kapelan komandosima u Kraljevskim marincima – oni vole iskrene ljude od akcije.

– Debbi Fralick

Biti neshvaćen je bolno, ali to nas ne mora spriječiti da blagoslivljamo druge i da budemo blagoslovljeni.