Mjesto za gnijezda

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 14:1-4
1 Neka se ne plaši vaše srce! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! 2 Mnogo je stanova u kući mojega Oca. Kad ne bi bilo tako, kazao bih vam. Jer idem pripraviti vam mjesto. 3 I kad odem i pripravim mjesto, opet ću doći i uzet ću vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. 4 I kamo ja idem znate, i put znate.«

Jer idem pripraviti vam mjesto.

Ivan 14:2

PJEŠČANE martine male ptice srodne lastavicama grade gnijezda u okomitim riječnim obalama. Sve veća izgrađenost jugoistočne Engleske smanjila je njihovo stanište pa ptice svake godine imaju sve manje mjesta za gniježđenje nakon povratka sa svoje zimske seobe. Lokalni zaštitnici prirode krenuli su u akciju i izgradili ogromnu umjetnu pješčanu obalu. Uz pomoć tvrtke za izradu skulptura od pijeska, oblikovali su pijesak kako bi stvorili prostor u kojemu će ptice graditi svoja staništa u godinama koje dolaze.

Ovaj nesebični čin suosjećajnosti zorno prikazuje riječi kojima je Isus tješio svoje učenike. Nakon što im je rekao da neće moći poći s njim (Ivan 13:36), ponudio im je jamstvo da će »pripraviti… mjesto« na nebu (r. 2). Iako su s pravom bili tužni što je Isus rekao da će ih uskoro napustiti i da ga ne mogu slijediti, potaknuo ih je da na to gledaju kao na dio njegove pripreme da primi njih i nas.

Bez Isusova požrtvovnog djela na križu, ne bi nas mogao primiti u dom Oca svoga gdje je mnogo stanova (r. 2). Nakon što je otišao pripremiti nam mjesto, Krist nas uvjerava da će se vratiti i uzeti one koji vjeruju u njegovu žrtvu, da budu s njim. Tamo ćemo se nastaniti i biti s njim u radosnoj vječnosti.

– Kirsten Holmberg

Hvala ti, Isuse, što si nam pripremio mjesto na nebu da zauvijek budemo s tobom.