Trčanje na prazno

Pročitajte: Izaija 40:28-31
28 Ne znaš li,
ne čuješ li?
Vječni Bog jest Gospodin,
stvoritelj zemaljskih krajeva.
On se ne umara, on ne malakše,
nedohvatna je njegova razboritost.
29 On daje snagu umornome,
daje jakost slabome.
30 I mladići se umaraju i malakšu,
mladi ljudi padaju.
31 Ali koji se uzdaju u Gospodina,
crpe novu snagu,
krila im rastu kao orlovima.
Trče, i ne umaraju se.
Hode, i ne malakšu.

Trče, i ne umaraju se. Hode, i ne malakšu.

Izaija 40:31

»JEDNOSTAVNO mislim da ovo više ne mogu«, rekla je moja prijateljica kroz suze dok je govorila o silnom osjećaju beznađa s kojim se suočavala kao medicinska sestra tijekom globalne zdravstvene krize. »Znam da me Bog pozvao da radim kao njegovateljica, ali sam preopterećena i emocionalno iscrpljena«, priznala je. Shvativši da je na kraju svojih snaga, odgovorila sam: »Vidim da se sada osjećaš bespomoćno, ali zamoli Boga da ti pokaže smjer koji tražiš i snagu da ustraješ.« U tom je trenutku odlučila potražiti Boga kroz molitvu. Ubrzo nakon toga moja je prijateljica dobila novu svrhu. Ne samo da je bila ohrabrena da nastavi njegovati bolesnike nego joj je Bog dao i snagu da služi još većem broju ljudi putujući u bolnice diljem zemlje.

Kao vjernici u Isusa uvijek možemo tražiti od Boga pomoć i ohrabrenje kada smo preopterećeni jer znamo: »On se ne umara, on ne malakše…« (r. 28). Prorok Izaija kaže da naš Otac na nebu »daje snagu umornome, daje jakost slabome« (r. 29). Iako je Božja snaga vječna, on zna da ćemo neizbježno imati dane kada ćemo biti tjelesno i emocionalno iscrpljeni (r. 30). Ali kada svoju snagu pronalazimo u Bogu umjesto da pokušavamo sami trčati kroz životne izazove, on će nas obnoviti i dati odlučnost da nastavimo dalje u vjeri.

– Kimya Loder

Bože, hvala ti što nam pomažeš kada izazovi života postaju nepodnošljivi.